JUDr. Zoja Lišiaková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987 180.000 Kčs
garáž osvedčenie o dedičstve 1987 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987 -//-
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987 -//-
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 925.000 Sk
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
rodinný dom kúpa 27.11.2001 215.000 Sk
garáž kúpa 27.11.2001 -//-
záhrady kúpa 27.11.2001 -//-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001 -//-
záhrady kúpa 04.10.2007 105. 000 Sk
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995 430. 000 Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998 -//-
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007 -//-
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995 -//-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW 320d x Drive kúpa 01.01.2016 32.000 €
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2019 69. 800 eur
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2019 27. 623 eur
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2019 26. 819 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW 320d x Drive kúpa 01.01.2016 32.000 €
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2018 55 915 €
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2018 31 163,84 €
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2018 21 393 €
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010 11.200 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW 320d x Drive kúpa 01.01.2016 32.000 €
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2017 40 442,01 €
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2017 33 886,15 €
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2017 19 558,71 €
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010 11.200 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW 320d x Drive kúpa 01.01.2016 32.000 €
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2016 28.014 €
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2016 15.959 €
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2016 24.474 €
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010 11.200 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo HONDA ACCORD kúpa 01.12.2006
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2015
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2015
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo HONDA ACCORD kúpa 01.12.2006
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2014
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2014
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo HONDA ACCORD kúpa 01.12.2006
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2013
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2013
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo HONDA ACCORD kúpa 01.12.2006
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2011
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2011
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 1987
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
rodinný dom kúpa 27.11.2001
garáž osvedčenie o dedičstve 1987
garáž osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
garáž kúpa 27.11.2001
záhrady osvedčenie o dedičstve 1987
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady kúpa 27.11.2001
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1987
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.11.2001
záhrady kúpa 04.10.2007
trvalé trávnané porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
záhrady osvedčenie o dedičstve 1995
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 1995
orná pôda osvedčenie o dedičstve 1995
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 16.10.1998
orná pôda rozhodnutie OPÚ BB 26.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 20.09.2005
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
ostatné plochy osvedčenie o dedičstve 02.03.2007
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo HONDA ACCORD kúpa 01.12.2006
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpa 01.04.2010
vklad v Slovenskej sporiteľni a.s., úspory z platu 31.12.2011
vklad TATRA BANKA úspory z platu 31.12.2011
vklad VÚB úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Keď obce rúbu stromy, na zákon a ľudí sa veľmi nepozerajú · SME
  BRATISLAVA - Obce vydávajú rozhodnutia na výrub stromov, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Odvolávajú sa totiž na zákon, ktorý už dva roky neplatí, a nerešpektujú povinnosť prikázať tomu, kto rúbe, vysadiť nové stromy alebo zaplatiť škodu. "Obce robia ..

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.