JUDr. Viliam Loda

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
orná pôda kúpa 2021-11-03 30 000 € 30 000 €
trvalý trávny porast kúpa 2021-11-03
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
bezúčelový hypotekárny úver 2021-11-03
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2010-12-15
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.