JUDr. Viliam Loda

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou and Krajská prokuratúra Prešov.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Humenné.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
orná pôda kúpa 2021-11-03 30 000 € 30 000 €
trvalý trávny porast kúpa 2021-11-03
orná pôda kúpa 2022-03-21 34 935 € 34 935 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
bezúčelový hypotekárny úver 2021-11-03
bezúčelový hypotekárny úver 2022-03-21
spotrebný úver 2022-03-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
orná pôda kúpa 2021-11-03 30 000 € 30 000 €
trvalý trávny porast kúpa 2021-11-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
bezúčelový hypotekárny úver 2021-11-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa 2011-01-17 2 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19 10 000 €
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01 103 000 €
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2010-12-15
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
bezúčelový hypotekárny úver 2019-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2011-01-17
záhrada kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
rodinný dom darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2018-04-16
záhrada darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
lesný pozemok darovanie 2018-04-16
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2010-12-15
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2011-01-17
záhrada kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2010-12-15
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2011-01-17
záhrada kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2010-12-15
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2011-01-17
záhrada kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2010-12-15
pôžička 2012-09-26
bezúčelový hypotekárny úver 2016-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2011-01-17
záhrada kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpa 2011-01-19
záhrady kúpa 2011-01-19
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2011-01-19
záhrada kúpa 2011-01-19
dom kúpa 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
rodinný dom kúpa 2012-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
orná pôda kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2012-10-01
zastavané ploch a nádvoria kúpa 2012-10-01
záhrada kúpa 2011-01-17
rodinný dom kúpa 2010-12-22
záhrada kúpa 2010-12-22
záhrada kúpa 2010-12-22
trvalé trávne porasty kúpa 2010-12-22
záhrada kúpa 2010-12-22
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-12-22
záhrada kúpa 2010-12-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-10-01
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-10-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-10-01
rozostavaný rodinný dom kúpna zmluva 2012-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2011-01-19
záhrada kúpna zmluva 2011-01-19
záhrada kúpna zmluva 2011-01-19
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2011-01-19
záhrada kúpna zmluva 2011-01-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-01-19
záhrada kúpna zmluva 2011-01-19
záhrada kúpna zmluva 2011-01-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo Seat Cordoba kúpna zmluva rok 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (20)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/133/10/2023 2023-10-04 1 Pv 374/19/7702 § 157 – Ubliženie na zdraví Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/132/10/2023 2023-10-03 2 Pv 462/20/7702 § 157 – Ubliženie na zdraví Pokyn prokurátora o odňatí veci podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o prokuratúre
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/87/05/2023 2023-05-22 Pv 678/22/7702 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/86/05/2023 2023-05-22 Pv 933/22/7702 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/3/04/2014 2014-04-01 Kv 33/13/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/1/03/2014 2014-01-16 Kv 21/13/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/55/02/2023 2023-02-27 Pv 861/22/7702 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/212/12/2022 2023-01-27 Pv 734/21/7702 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/174/10/2022 2022-10-14 Pv 548/22/7702 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/106/07/2022 2022-07-16 Pv 49/22/7702 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/325/10/2019 2019-10-25 Pv 306/18/7713 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/326/10/2019 2019-10-25 Pv 306/18/7713 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/317/10/2019 2019-10-16 Pv 329/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/316/10/2019 2019-10-16 Pv 154/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/310/12/2018 2018-12-19 Pv 621/18/7713 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/270/10/2018 2018-10-10 Pv 513/18/7713 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/64/03/2018 2018-03-12 Pv 851/17/7713 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/194/12/2017 2017-12-22 Pv 109/17/7713 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/152/09/2017 2017-10-03 Pv 680/16/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/185/07/2018 2018-07-12 Pv 154/18/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.