JUDr. Viliam Loda

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
orná pôda kúpa 03.11.2021 30 000 € 30 000 €
trvalý trávny porast kúpa 03.11.2021
orná pôda kúpa 21.03.2022 34 935 € 34 935 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
bezúčelový hypotekárny úver 03.11.2021
bezúčelový hypotekárny úver 21.03.2022
spotrebný úver 21.03.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
orná pôda kúpa 03.11.2021 30 000 € 30 000 €
trvalý trávny porast kúpa 03.11.2021
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 17.12.2016
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
bezúčelový hypotekárny úver 03.11.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 17.12.2016
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 15.12.2010
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 17.12.2016
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/55/02/2023 27.02.2023 Pv 861/22/7702 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/212/12/2022 27.01.2023 Pv 734/21/7702 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/174/10/2022 14.10.2022 Pv 548/22/7702 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/106/07/2022 16.07.2022 Pv 49/22/7702 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/325/10/2019 25.10.2019 Pv 306/18/7713 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/326/10/2019 25.10.2019 Pv 306/18/7713 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/317/10/2019 16.10.2019 Pv 329/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/316/10/2019 16.10.2019 Pv 154/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/310/12/2018 19.12.2018 Pv 621/18/7713 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/270/10/2018 10.10.2018 Pv 513/18/7713 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/185/07/2018 12.07.2018 Pv 154/18/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/64/03/2018 12.03.2018 Pv 851/17/7713 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/194/12/2017 22.12.2017 Pv 109/17/7713 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/152/09/2017 03.10.2017 Pv 680/16/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/3/04/2014 01.04.2014 Kv 33/13/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/1/03/2014 16.01.2014 Kv 21/13/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/86/05/2023 22.05.2023 Pv 933/22/7702 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/87/05/2023 22.05.2023 Pv 678/22/7702 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.