JUDr. Viliam Loda

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
orná pôda kúpa 03.11.2021 30 000 € 30 000 €
trvalý trávny porast kúpa 03.11.2021
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 17.12.2016
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
bezúčelový hypotekárny úver 03.11.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 € 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 € 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 € 100 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 17.12.2016
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpa 17.01.2011 2 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011 10 000 €
záhrada kúpa 19.01.2011
trvalý trávny porast kúpa 19.01.2011
záhrady kúpa 19.01.2011
zastavané ploch a nádvoria kúpa 19.01.2011
záhrada kúpa 19.01.2011
dom kúpa 19.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012 103 000 €
orná pôda kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.10.2012
rodinný dom kúpa 01.10.2012
rodinný dom darovanie 16.04.2018 20 000 €
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovanie 16.04.2018
záhrada darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
lesný pozemok darovanie 16.04.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 15.12.2010
pôžička 26.09.2012
bezúčelový hypotekárny úver 17.12.2016
bezúčelový hypotekárny úver 15.04.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.