JUDr. Ján Ludva

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011 195.692€
vinice kúpna zmluva 25.04.2007 15.684€
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007 4.571€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny č. 3
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č.3
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005 46.472€
vinica kúpna zmluva 13.10.2014 53.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 27.05.2016 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2020 82.316,87€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2020 37.029,29€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2011-2020 39.081,45€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.06.2003
Flexihypotéka na refinancovanie 15.01.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011 195.692€
vinice kúpna zmluva 25.04.2007 15.684€
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007 4.571€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny č. 3
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č.3
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005 0€ súčasť ceny bytu č. 3
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005 46.472€
vinica kúpna zmluva 13.10.2014 53.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 27.05.2016 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2019 71.666,07€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2019 10.502,98€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2019 10.500,51€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2019 11.546,72€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2011-2019 12.329,45€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.06.2003
Flexihypotéka na refinancovanie 15.01.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
vinica kúpna zmluva 13.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 27.05.2016 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2018 49.104,87€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2018 10.205,24€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2018 10.202,82€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2018 8.520,08€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2011-2018 9.286,80€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.06.2003
Flexihypotéka na refinancovanie 15.01.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
vinica kúpna zmluva 13.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 27.05.2016 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2017 38.216,50€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2017 6.758,62€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2017 6.776,34€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.06.2003
Flexihypotéka na refinancovanie 15.01.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
vinica kúpna zmluva 13.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 27.05.2016 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. úspory, prostriedky z hypotéky rok 2016 17.772,16€ 17.772,16€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.06.2003
Flexihypotéka na refinancovanie 15.01.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
vinica kúpna zmluva 13.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.06.2003
Hypotekárny úver 07.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
vinica kúpna zmluva 13.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013
vklad v peňažnom ústave pôžička VUB a.s. Bratislava október 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 25.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba RD 13.10.2011
vinice kúpna zmluva 25.04.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 25.04.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.02.2005
bytový dom kúpna zmluva 18.02.2005
ob. dom č. 53,55 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.59,57 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.63,61 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.67,65 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.71,69 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č.75,73 kúpna zmluva 18.02.2005
ob.dom č. 79,77 kúpna zmluva 18.02.2005
byt č. 3 kúpna zmluva 18.02.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.