JUDr. Martina Ludvová Jakubíková, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora pre trestný úsek at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Nitra.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13 195.692€ 195.000€
vinica kúpna zmluva 2014-10-13 53.000€ 53.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
OMV Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave PSS úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2023 73.707,31€ 73.707,31€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2023 138.020,91€ 138.020,91€
podielový fond Eurizon SK úspory 2021 10.381,03€ 10.381,03€
podielový fond Equity China A úspory 2021 2.807,09€ 2.807,09€
podielový fond Equity World SV úspory 2021 9.710,72€ 9.710,72€
podielový fond Equity Inovation úspory 2021 9.950,56€ 9.950,56€
podielový fond Eqiuty Planet úspory 2021 9.186,12€ 9.186,12€
podielový fond Equity USA úspory 2021 10.170,75€ 10.170,75€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13 195.692€ 195.000€
vinica kúpna zmluva 2014-10-13 53.000€ 53.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
OMV Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave PSS úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2022 40.407,25€ 40.407,25€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2022 131.769,03€ 131.796,0€
podielový fond Eurizon SK úspory 2021 8.807,54€ 8.807,54€
podielový fond Equity China A úspory 2021 3.501,95€ 3.501,95€
podielový fond Equity World SV úspory 2021 8.602,99€ 8.602,99€
podielový fond Equity Inovation úspory 2021 7.615,25€ 7.615,25€
podielový fond Eqiuty Planet úspory 2021 8.034,76€ 8.034,76€
podielový fond Equity USA úspory 2021 8.419,79€ 8.419,79€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13 195.692€
vinica kúpna zmluva 2014-10-13 53.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2021 16.550,16€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2021 121.774,11€
vklad VUB banka- bežný účet úspory 2021 7.208,44€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielový fond Eurizon SK úspory 2021 10.000€ BSM
podielový fond Eurizon Lux úspory 2021 5.000€ BSM
podielový fond Eurizon Lux úspory 2021 10.000€ BSM
podielový fond Eurizon Lux úspory 2021 10.000€ BSM
podielový fond Eurizon Lux úspory 2021 10.000€ BSM
podielový fond Eurizon Lux úspory 2021 10.000€ BSM
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13 195.692€
vinica kúpna zmluva 2014-10-13 53.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2020 82.316,87€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2020 37.029,29€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2011-2020 39.081,45€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13 195.692€
vinica kúpna zmluva 2014-10-13 53.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2019 71.666,07€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. stavebné sporenie 2013-2019 10.502,98€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2019 10.500,51€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2019 11.546,72€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2011-2019 12.329,45€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
vinica kúpna zmluva 2014-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2018 49.104,87€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. stavebné sporenie 2013-2018 10.205,24€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2018 10.202,82€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2013-2018 8.520,08€
vklad v peňažnom ústave PSS stavebné sporenie 2011-2018 9.286,80€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
vinica kúpna zmluva 2014-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. úspory, prostriedky z hypotéky 2016-2017 38.216,50€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. stavebné sporenie 2013-2017 6.758,62€
vklad v peňažnom ústave PSS a.s. stavebné sporenie 2013-2017 6.776,34€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
vinica kúpna zmluva 2014-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25 25.900€ 30.030€
osobné motorové vozidlo Citroen C4 kúpna zmluva 2016-05-27 13.600€ 15.720€
vklad v peňažnom ústave PSS, a.s. úspory, prostriedky z hypotéky rok 2016 17.772,16€ 17.772,16€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka na refinancovanie 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
vinica kúpna zmluva 2014-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2014-10-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
vinice kúpna zmluva 2014-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25
vklad v peňažnom ústave pôžička VUB a.s. Bratislava október 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Chevrolet Captiva LTZ 0079QSBX kúpna zmluva 2013-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba RD 2011-10-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (52)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/11/2016 2017-01-23 3 Pv 33/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/154/10/2016 2016-11-18 3 Pv 533/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/123/07/2022 2022-07-28 3 Pv 522/21/4403 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/58/01/2022 2022-02-09 2 Pv 298/21/4403 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/218/11/2021 2021-11-24 3 Pv 813/17/4403 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/167/08/2021 2021-10-18 1 Pv 769/17/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/02/2021 2021-02-19 3 Pv 570/20/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/304/10/2020 2020-11-09 2 Pv 580/19/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/321/10/2020 2020-10-23 1 Pv 555/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/296/10/2020 2020-11-19 1 Pv 114/18/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/322/10/2020 2020-11-25 2 Pv 739/19/4403 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/187/06/2020 2020-07-15 1 Pv 102/19/4403 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/185/06/2020 2020-08-17 2 Pv 105/17/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/132/02/2019 2019-02-16 2 Pv 790/16/4403 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/36/01/2019 2019-01-08 3 Pv 763/17/4403 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/113/05/2018 2018-07-20 1 Pv 114/18/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/59/02/2018 2018-02-20 3 Pv 410/15/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/47/01/2018 2018-03-02 3 Pv 420/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/183/12/2017 2018-01-26 2 Pv 313/16/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/153/11/2017 2017-11-16 1 Pv 799/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/145/10/2017 2017-10-30 2 Pv 688/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/80/06/2017 2017-07-07 1 Pv 130/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/62/05/2017 2017-05-30 1 Pv 671/16/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/192/01/2017 2017-01-19 3 Pv 712/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/156/07/2018 2018-08-23 2 Pv 33/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/120/04/2024 2024-05-07 2 Pv 123/20/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/120/04/2024 (pdf, 101 KB) 2024-05-07 2 Pv 123/20/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/123/07/2022 (pdf, 108 KB) 2022-07-28 3 Pv 522/21/4403 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/58/01/2022 (pdf, 99 KB) 2022-02-09 2 Pv 298/21/4403 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/218/11/2021 (pdf, 93 KB) 2021-11-24 3 Pv 813/17/4403 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/167/08/2021 (pdf, 91 KB) 2021-10-18 1 Pv 769/17/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/02/2021 (pdf, 87 KB) 2021-02-19 3 Pv 570/20/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/321/10/2020 (pdf, 94 KB) 2020-10-23 1 Pv 555/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/304/10/2020 (pdf, 104 KB) 2020-11-09 2 Pv 580/19/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/296/10/2020 (pdf, 90 KB) 2020-11-19 1 Pv 114/18/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/322/10/2020 (pdf, 98 KB) 2020-11-25 2 Pv 739/19/4403 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/187/06/2020 (pdf, 89 KB) 2020-07-15 1 Pv 102/19/4403 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/185/06/2020 (pdf, 155 KB) 2020-08-17 2 Pv 105/17/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/132/02/2019 (pdf, 101 KB) 2019-02-16 2 Pv 790/16/4403 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/36/01/2019 (pdf, 120 KB) 2019-01-08 3 Pv 763/17/4403 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/156/07/2018 (pdf, 99 KB) 2018-08-23 2 Pv 33/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/113/05/2018 (pdf, 97 KB) 2018-07-20 1 Pv 114/18/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/59/02/2018 (pdf, 103 KB) 2018-02-20 3 Pv 410/15/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/47/01/2018 (pdf, 98 KB) 2018-03-02 3 Pv 420/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/183/12/2017 (pdf, 118 KB) 2018-01-26 2 Pv 313/16/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/153/11/2017 (pdf, 87 KB) 2017-11-16 1 Pv 799/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/145/10/2017 (pdf, 103 KB) 2017-10-30 2 Pv 688/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/80/06/2017 (pdf, 97 KB) 2017-07-07 1 Pv 130/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/62/05/2017 (pdf, 112 KB) 2017-05-30 1 Pv 671/16/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/192/01/2017 (pdf, 91 KB) 2017-01-19 3 Pv 712/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/11/2016 (pdf, 90 KB) 2017-01-23 3 Pv 33/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/154/10/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-18 3 Pv 533/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.