JUDr. Jaroslav Maček

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Záhrada Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Záhrada Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Záhradná chata Novostavba 2010 30.000,-€ 30.000,-€
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007 4€/m2
Obytný dom Kúpna zmluva 2007 0,-€ (súčsť ceny bytu)
Byt Kúpna zmluva 2007 1.850.000,-Sk
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005 0,-€ (súčasť ceny bytu)
Obytný dom Darovacia zmluva 2005 0,-€ (súčsť ceny bytu)
Byt Darovacia zmluva 2005 0,-€ 1.200.000,-Sk
Orná pôda Darovacia zmluva 2001 0,-€ 10,-Sk/m2
Orná pôda Darovacia zmluva 2001 0,-€ 10,-Sk/m2
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Záhrady Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Orná pôda Rozsudok OS TO č. 11C/6/2017-49 2017 990,-€
Orná pôda Rozsudok OS TO 11C/6/2017-49 2017 990,-€
Byt Kúpna zmluva 2021 164.000,-€ 164.000,-€
Obytný dom Kúpna zmluva 2021 0,-€ súčasť kúpy bytu 0,-€
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021 0,-€ súčasť kúpy bytu 0,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 20.07.2020 7000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver 01.11.2021
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre cca 200,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Záhrada Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Záhrada Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Záhradná chata Novostavba 2010 30.000,-€ 30.000,-€
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007 4€/m2
Obytný dom Kúpna zmluva 2007 0,-€ (súčsť ceny bytu)
Byt Kúpna zmluva 2007 1.850.000,-Sk
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005 0,-€ (súčasť ceny bytu)
Obytný dom Darovacia zmluva 2005 0,-€ (súčsť ceny bytu)
Byt Darovacia zmluva 2005 0,-€ 1.200.000,-Sk
Orná pôda Darovacia zmluva 2001 0,-€ 10,-Sk/m2
Orná pôda Darovacia zmluva 2001 0,-€ 10,-Sk/m2
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Záhrady Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Orná pôda Rozsudok OS TO č. 11C/6/2017-49 2017 990,-€
Orná pôda Rozsudok OS TO 11C/6/2017-49 2017 990,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 20.07.2020 7000,-€
peniaze úspory 2012-2020 50 000,-€
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre cca 800,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Záhrada Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Záhrada Zámenná zmluva 2009 0,-€ 4€/m2
Záhradná chata Novostavba 2010 30.000,-€ 30.000,-€
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007 4€/m2
Obytný dom Kúpna zmluva 2007 0,-€ (súčsť ceny bytu)
Byt Kúpna zmluva 2007 1.850.000,-Sk
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005 0,-€ (súčasť ceny bytu)
Obytný dom Darovacia zmluva 2005 0,-€ (súčsť ceny bytu)
Byt Darovacia zmluva 2005 0,-€ 1.200.000,-Sk
Orná pôda Darovacia zmluva 2001 0,-€ 10,-Sk/m2
Orná pôda Darovacia zmluva 2001 0,-€ 10,-Sk/m2
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Záhrady Darovacia zmluva 2014 0,-€ 8,-€/m2
Orná pôda Rozsudok OS TO č. 11C/6/2017-49 2017 990,-€
Orná pôda Rozsudok OS TO 11C/6/2017-49 2017 990,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 05.04.2012 13 499,-€
peniaze úspory 2012-2019 40 000,-€
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre cca 800,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Záhrady Darovacia zmluva 2014
Orná pôda Rozsudok OS TO č. 11C/6/2017-49 2017
Orná pôda Rozsudok OS TO 11C/6/2017-49 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 05.04.2012 13 499€
peniaze úspory 31.12.2016 22800€
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Záhrady Darovacia zmluva 2014
Orná pôda Rozsudok OS TO č. 11C/6/2017-49 2017
Orná pôda Rozsudok OS TO 11C/6/2017-49 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 05.04.2012 13 499€
peniaze úspory 31.12.2016 14 000€
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Záhrady Darovacia zmluva 2014
Orná pôda Kúpna zmluva 2016
Orná pôda Kúpna zmluva 2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
auto kúpa 05.04.2012 13 499€
peniaze úspory 31.12.2016 9 000€
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Záhrady Darovacia zmluva 2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 05.04.2012
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2014
Záhrady Darovacia zmluva 2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 05.04.2012
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 05.04.2012
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 05.04.2012
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 220,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Zastavaná plocha Zámenná zmluva 2009
Záhrada Zámenná zmluva 2009
Záhradná chata Novostavba 2010
Zastavaná plocha Kúpna zmluva 2007
Obytný dom Kúpna zmluva 2007
Byt Kúpna zmluva 2007
Zastavaná plocha Darovacia zmluva 2005
Obytný dom Darovacia zmluva 2005
Byt Darovacia zmluva 2005
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Orná pôda Darovacia zmluva 2001
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa V Nitre 400,- euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.