JUDr. Ivan Mandalov

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt prevod vlastníctva 2014-07-11 15000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze dedičstvo,úspory,predaj nehnuteľnosti 2011-12-31 120000 120000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pôžička príbuznému pôžička 2021-10-12 23000 23000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt prevod vlastníctva 2014-07-11 15000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze dedičstvo,úspory,predaj nehnuteľnosti 2011-12-31 103000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pôžička príbuznému pôžička 2021-10-12 23000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt prevod vlastníctva 2014-07-11 15000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze dedičstvo,úspory,predaj nehnuteľnosti 2011-12-31 85000
peniaze poistné plnenie 2021-09-08 11261,24
peniaze predaj auta po nehode 2021-09-09 8200
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pôžička príbuznému pôžička 2021-10-12 23000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt prevod vlastníctva 2014-07-11 15000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze dedičstvo,úspory,predaj nehnuteľnosti 2011-12-31 80000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové Audi S1 2018-12-06 18000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt prevod vlastníctva 2014-07-11 15000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze dedičstvo,úspory,predaj nehnuteľnosti 2011-12-31 70000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové Audi S1 2018-12-06 18000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
byt prevod vlastníctva 2014-07-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2011-12-31 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18 8888
osobné motorové vozidlo Audi S1 2018-12-06 18000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2018-11-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
byt prevod vlastníctva 2014-07-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2011-12-31 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18 8888
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
byt prevod vlastníctva 2014-07-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2011-01-31 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18 8888
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
byt prevod vlastníctva 2014-07-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
byt prevod vlastníctva 2014-07-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 2012-09-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nadstavba domu dedenie 1998-01-31
vinica dedenie 1998-01-31
zastavaná plocha dedenie 1998-01-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1766/10/2022 2022-12-08 Kv 9/22/4400 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/389/03/2022 2022-04-20 Kv 7/21/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1799/10/2021 2022-01-01 Kv 7/21/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1573/09/2021 2021-10-01 Kv 50/20/4400 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/42/01/2021 2021-01-20 3 Kv 44/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1620/10/2020 2020-10-20 3 Kv 6/20/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/817/05/2020 2020-06-10 3 Kv 30/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/38/01/2020 2020-01-31 Kv 67/17/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1766/10/2022 (pdf, 125 KB) 2022-12-08 Kv 9/22/4400 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/389/03/2022 (pdf, 144 KB) 2022-04-20 Kv 7/21/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1799/10/2021 (pdf, 123 KB) 2022-01-01 Kv 7/21/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1573/09/2021 (pdf, 124 KB) 2021-10-01 Kv 50/20/4400 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/42/01/2021 (pdf, 85 KB) 2021-01-20 3 Kv 44/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1620/10/2020 (pdf, 116 KB) 2020-10-20 3 Kv 6/20/4400 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/817/05/2020 (pdf, 86 KB) 2020-06-10 3 Kv 30/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/38/01/2020 (pdf, 143 KB) 2020-01-31 Kv 67/17/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.