Mgr. Marek Marcinkech

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 25.02.2005 55000
záhrady darovanie 30.03.2000 2500
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000
záhrady kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -II-
lesy kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 - 3000
záhrady kúpa 19.02.2014 1900
orná pôda kúpa 19.02.2014 -II-
byt kúpa 17.09.2018 207504
pozemok kúpa 17.09.2018 -II-
garáž kúpa 17.09.2018 -II-
byt kúpa 10.06.2020 120000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2017 29.789
motorové vozidlo Toyota Xilux kúpa 2018 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrada dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 25.02.2005 55000
záhrady darovanie 30.03.2000 2500
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000
záhrady kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -II-
lesy kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 - 3000
záhrady kúpa 19.02.2014 1900
orná pôda kúpa 19.02.2014 -II-
byt kúpa 17.09.2018 207504
pozemok kúpa 17.09.2018 -II-
garáž kúpa 17.09.2018 -II-
byt kúpa 10.06.2020 120000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2017 29.789
motorové vozidlo Toyota Xilux kúpa 2018 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrada dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 25.02.2005 55000
záhrady darovanie 30.03.2000 2500
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000
záhrady kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -II-
lesy kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 - 3000
záhrady kúpa 19.02.2014 1900
orná pôda kúpa 19.02.2014 -II-
byt kúpa 17.09.2018 207504
pozemok kúpa 17.09.2018 -II-
garáž kúpa 17.09.2018 -II-
byt kúpa 10.06.2020 120000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2017 29.789
motorové vozidlo Toyota Xilux kúpa 2018 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrada dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 25.02.2005 55000
záhrady darovanie 30.03.2000 2500
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000 2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
záhrady kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000
záhrady kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -II-
lesy kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012 -II-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 - 3000
záhrady kúpa 19.02.2014 1900
orná pôda kúpa 19.02.2014 -II-
byt kúpa 17.09.2018 207504
pozemok kúpa 17.09.2018 -II-
garáž kúpa 17.09.2018 -II-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2017 29.789
motorové vozidlo Toyota Xilux kúpa 2018 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 17.07.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrada dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 17.07.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady kúpa 19.02.2014
orná pôda kúpa 19.02.2014
byt kúpa 17.09.2018
pozemok kúpa 17.09.2018
garáž kúpa 17.09.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2017 29.789
motorové vozidlo Toyota Xilux kúpa 2018 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 17.07.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrada dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady kúpa 19.02.2014
orná pôda kúpa 19.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo RAV4 kúpa 19.08.2016 29.789 29.789
motorove vozidlo Hilux kúpa 10.08.2017 10.500 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2003
úver 2012
úver 2016
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
záhrady dedičstvo 25.10.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.07.2016
úver 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady kúpa 19.02.2014
orná pôda kúpa 19.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)ANFMPW(8R) kúpa 19.08.2016 29.789 29.789
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2003
úver 2012
úver 2016
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady dedičstvo 25.10.2016
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016
záhrady dedičstvo 25.10.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.07.2016
úver 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady kúpa 19.02.2014
orná pôda kúpa 19.02.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2003
úver 2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
rodinný dom darovanie 10.10.2014
záhrady kúpa 19.02.2014
orná pôda kúpa 19.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úver PSS a.s. 31.01.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom darovanie 10.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úver PSS a.s. 31.01.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 29.03.2012
záhrady kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
orná pôda kúpa 29.03.2012
lesy kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
trvalé trávnaté porasty kúpa 29.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úver PSS a.s. 31.01.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 25.02.2005
záhrady darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
zastavané plochy darovanie 30.03.2000
rodinný dom kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
zastavané plochy kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
záhrady kúpa 27.12.2011
orná pôda kúpa 27.12.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 15.05.2006
garsónka kúpa 14.10.2003
byt kúpa 12.02.2008
záhrada dedičstvo 09.12.2011
chata dedičstvo 09.12.2011
trvalý trávnatý porast dedičstvo 09.12.2011
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011
záhrada dedičstvo 09.12.2011
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (29)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/10/02/2017 25.02.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/8/02/2017 11.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/11/02/2017 21.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/9/02/2017 07.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/2/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/3/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/4/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/6/05/2016 03.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/5/05/2016 03.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/7/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/8/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/9/05/2016 04.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/2/08/2012 13.08.2012 Kv 9/08/2200 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/11/05/2018 29.05.2018 Kv 25/18/2200 § 232 – Pozbavenie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/24/06/2017 01.06.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/11/05/2018 29.05.2018 Kv 25/18/2200 § 232 – Pozbavenie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/24/06/2017 01.06.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/10/02/2017 25.02.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/8/02/2017 11.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/11/02/2017 21.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/9/02/2017 07.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/6/05/2016 03.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/3/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/4/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/2/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/5/05/2016 03.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/7/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/8/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/9/05/2016 04.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.