Mgr. Jana Marcinkechová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa 2012-03-29 10000 eur
záhrady kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
orná pôda kúpa 2012-03-29 -||-
lesy kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
záhrada dedičstvo 2011-12-09 437,50 eur
chata dedičstvo 2011-12-09 3525 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-12-09 -||-
zastavané plochy dedičstvo 2011-12-09 -||-
rodinný dom dedičstvo 2011-12-09 3319 eur
záhrada dedičstvo 2011-12-09 -||-
zastavaná plocha dedičstvo 2011-12-09 -||-
rodinný dom darovanie 2014-10-10 3000 eur
záhrady kúpa 2014-02-19 1900 eur
orná pôda kúpa 2014-02-19 -||-
záhrady dedičstvo 2016-10-25 4028 eur
rodinný dom dedičstvo 2016-10-25 -||-
zastavané plochy dedičstvo 2016-10-25 -||-
záhrady dedičstvo 2016-10-25 -||-
byt kúpa 2018-09-17 207.504 eur
pozemok kúpa 2018-09-17 -||- 0
nebytový priestor garáž kúpa 2018-09-17 -||- 0
rodinný dom kúpa 2011-12-27 11000 eur
zastavané plochy kúpa 2011-12-27 -||-
zastavané plochy kúpa 2011-12-27 -||-
záhrady kúpa 2011-12-27 -||-
záhrady kúpa 2011-12-27 -||-
orná pôda kúpa 2011-12-27 -||-
byt kúpa 2020-06-10 120000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)/ANFMPW(8R) kúpa 2016-08-19 29.789 eur
motorové vozidlo Toyota Hilux 2,5D-4D M/T kúpa 2017-08-10 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-03-11
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa 2012-03-29 10000 eur
záhrady kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
orná pôda kúpa 2012-03-29 -||-
lesy kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
záhrada dedičstvo 2011-12-09 437,50 eur
chata dedičstvo 2011-12-09 3525 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-12-09 -||-
zastavané plochy dedičstvo 2011-12-09 -||-
rodinný dom dedičstvo 2011-12-09 3319 eur
záhrada dedičstvo 2011-12-09 -||-
zastavaná plocha dedičstvo 2011-12-09 -||-
rodinný dom darovanie 2014-10-10 3000 eur
záhrady kúpa 2014-02-19 1900 eur
orná pôda kúpa 2014-02-19 -||-
záhrady dedičstvo 2016-10-25 4028 eur
rodinný dom dedičstvo 2016-10-25 -||-
zastavané plochy dedičstvo 2016-10-25 -||-
záhrady dedičstvo 2016-10-25 -||-
byt kúpa 2018-09-17 207.504 eur
pozemok kúpa 2018-09-17 -||- 0
nebytový priestor garáž kúpa 2018-09-17 -||- 0
rodinný dom kúpa 2011-12-27 11000 eur
zastavané plochy kúpa 2011-12-27 -||-
zastavané plochy kúpa 2011-12-27 -||-
záhrady kúpa 2011-12-27 -||-
záhrady kúpa 2011-12-27 -||-
orná pôda kúpa 2011-12-27 -||-
byt kúpa 2020-06-10 120000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)/ANFMPW(8R) kúpa 2016-08-19 29.789 eur
motorové vozidlo Toyota Hilux 2,5D-4D M/T kúpa 2017-08-10 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-03-11
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa 2012-03-29 10000 eur
záhrady kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
orná pôda kúpa 2012-03-29 -||-
lesy kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 2012-03-29 -||-
záhrada dedičstvo 2011-12-09 437,50 eur
chata dedičstvo 2011-12-09 3525 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 2011-12-09 -||-
zastavané plochy dedičstvo 2011-12-09 -||-
rodinný dom dedičstvo 2011-12-09 3319 eur
záhrada dedičstvo 2011-12-09 -||-
zastavaná plocha dedičstvo 2011-12-09 -||-
rodinný dom darovanie 2014-10-10 3000 eur
záhrady kúpa 2014-02-19 1900 eur
orná pôda kúpa 2014-02-19 -||-
záhrady dedičstvo 2016-10-25 4028 eur
rodinný dom dedičstvo 2016-10-25 -||-
zastavané plochy dedičstvo 2016-10-25 -||-
záhrady dedičstvo 2016-10-25 -||-
byt kúpa 2018-09-17 207.504 eur
pozemok kúpa 2018-09-17 -||- 0
nebytový priestor garáž kúpa 2018-09-17 -||- 0
rodinný dom kúpa 2011-12-27 11000 eur
zastavané plochy kúpa 2011-12-27 -||-
zastavané plochy kúpa 2011-12-27 -||-
záhrady kúpa 2011-12-27 -||-
záhrady kúpa 2011-12-27 -||-
orná pôda kúpa 2011-12-27 -||-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)/ANFMPW(8R) kúpa 2016-08-19 29.789 eur
motorové vozidlo Toyota Hilux 2,5D-4D M/T kúpa 2017-08-10 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-07-17
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.