Mgr. Jana Marcinkechová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000 eur
záhrady kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -||-
lesy kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
záhrada dedičstvo 09.12.2011 437,50 eur
chata dedičstvo 09.12.2011 3525 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 09.12.2011 -||-
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011 -||-
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011 3319 eur
záhrada dedičstvo 09.12.2011 -||-
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011 -||-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 3000 eur
záhrady kúpa 19.02.2014 1900 eur
orná pôda kúpa 19.02.2014 -||-
záhrady dedičstvo 25.10.2016 4028 eur
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016 -||-
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016 -||-
záhrady dedičstvo 25.10.2016 -||-
byt kúpa 17.09.2018 207.504 eur
pozemok kúpa 17.09.2018 -||- 0
nebytový priestor garáž kúpa 17.09.2018 -||- 0
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000 eur
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -||-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -||-
záhrady kúpa 27.12.2011 -||-
záhrady kúpa 27.12.2011 -||-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -||-
byt kúpa 10.06.2020 120000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)/ANFMPW(8R) kúpa 19.08.2016 29.789 eur
motorové vozidlo Toyota Hilux 2,5D-4D M/T kúpa 10.08.2017 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000 eur
záhrady kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -||-
lesy kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
záhrada dedičstvo 09.12.2011 437,50 eur
chata dedičstvo 09.12.2011 3525 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 09.12.2011 -||-
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011 -||-
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011 3319 eur
záhrada dedičstvo 09.12.2011 -||-
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011 -||-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 3000 eur
záhrady kúpa 19.02.2014 1900 eur
orná pôda kúpa 19.02.2014 -||-
záhrady dedičstvo 25.10.2016 4028 eur
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016 -||-
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016 -||-
záhrady dedičstvo 25.10.2016 -||-
byt kúpa 17.09.2018 207.504 eur
pozemok kúpa 17.09.2018 -||- 0
nebytový priestor garáž kúpa 17.09.2018 -||- 0
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000 eur
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -||-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -||-
záhrady kúpa 27.12.2011 -||-
záhrady kúpa 27.12.2011 -||-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -||-
byt kúpa 10.06.2020 120000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)/ANFMPW(8R) kúpa 19.08.2016 29.789 eur
motorové vozidlo Toyota Hilux 2,5D-4D M/T kúpa 10.08.2017 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11.03.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 29.03.2012 10000 eur
záhrady kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
orná pôda kúpa 29.03.2012 -||-
lesy kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
trvalé trávne porasty kúpa 29.03.2012 -||-
záhrada dedičstvo 09.12.2011 437,50 eur
chata dedičstvo 09.12.2011 3525 eur
trvalý trávny porast dedičstvo 09.12.2011 -||-
zastavané plochy dedičstvo 09.12.2011 -||-
rodinný dom dedičstvo 09.12.2011 3319 eur
záhrada dedičstvo 09.12.2011 -||-
zastavaná plocha dedičstvo 09.12.2011 -||-
rodinný dom darovanie 10.10.2014 3000 eur
záhrady kúpa 19.02.2014 1900 eur
orná pôda kúpa 19.02.2014 -||-
záhrady dedičstvo 25.10.2016 4028 eur
rodinný dom dedičstvo 25.10.2016 -||-
zastavané plochy dedičstvo 25.10.2016 -||-
záhrady dedičstvo 25.10.2016 -||-
byt kúpa 17.09.2018 207.504 eur
pozemok kúpa 17.09.2018 -||- 0
nebytový priestor garáž kúpa 17.09.2018 -||- 0
rodinný dom kúpa 27.12.2011 11000 eur
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -||-
zastavané plochy kúpa 27.12.2011 -||-
záhrady kúpa 27.12.2011 -||-
záhrady kúpa 27.12.2011 -||-
orná pôda kúpa 27.12.2011 -||-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo Toyota RAV4, typ XA3/ZSA44(N)/ANFMPW(8R) kúpa 19.08.2016 29.789 eur
motorové vozidlo Toyota Hilux 2,5D-4D M/T kúpa 10.08.2017 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 17.07.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.