Mgr. Vladimír Bezák

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy reštitúcia, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní spoluvlastníctva 1996, 2021 15 000 2 000, 38 000
orná pôda reštitúcia 1992 5 000
zastavané plochy reštitúcie 1992 450
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008 16 600 5 600, 83 000
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
orná pôda kúpa 2015 3 000
byt kúpa 2022 54 300
parkovacie miesto kúpa 2022 5 400
parkovacie miesto kúpa 2022 7 150
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018 32 446 32 446
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v banke úspory z platu, nájomné 2023-12-31 101 061 101 061
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
hypotekárny úver júl 2022
pôžička október 2023
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy reštitúcia, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní spoluvlastníctva 1996, 2021 15 000 2 000, 38 000
orná pôda reštitúcia 1992 5 000
zastavané plochy reštitúcie 1992 450
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008 16 600 5 600, 83 000
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
orná pôda kúpa 2015 3 000
byt kúpa 2022 54 300
parkovacie miesto kúpa 2022 5 400
parkovacie miesto kúpa 2022 7 150
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018 32 446 32 446
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze v banke úspory z platu, nájomné 2022-12-31 89 159
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
hypotekárny úver júl 2022
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy reštitúcia, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní spoluvlastníctva 1996, 2021 15 000 2 000, 38 000
orná pôda reštitúcia 1992 5 000
zastavané plochy reštitúcie 1992 450
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008 16 600 5 600, 83 000
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
orná pôda kúpa 2015 3 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018 32 446 32 446
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze v banke úspory z platu, nájomné 2021-12-31 75 690
pohľadávka záloha na kúpu bytu 2020-12-31 31 750
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy reštitúcia 1996 2 000
orná pôda reštitúcia 1992 5 000
zastavané plochy reštitúcie 1992 450
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008 16 600 5 600, 83 000
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
orná pôda kúpa 2015 3 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018 32 446 EUR 32 446
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze v banke úspory z platu, nájomné 2020-12-31 62 700
pohľadávka záloha na kúpu bytu 2020-12-31 31 750
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy reštitúcia 1996 2 000
orná pôda reštitúcia 1992 5 000
zastavané plochy reštitúcie 1992 450
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008 16 600 5 600, 83 000
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008 16 600 5 600, 83 000
orná pôda kúpa 2015 3 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018 32 446 EUR 30 000
peniaze v banke úspory z platu, nájomné do r. 2019 44 600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
orná pôda kúpa 2015
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018 32446 EUR 30000
peniaze v banke úspory z platu, nájomné do r. 2018 31400
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
orná pôda kúpa 2015
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008 23.230 EUR 4.000
peniaze v banke úspory z platu, nájomné do r. 2017 47.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
orná pôda kúpa 2015
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008 23.230 EUR 4.500
peniaze v banke úspory z platu, nájomné do r. 2016 45.900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
orná pôda kúpa 2015
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008
peniaze v banke úspory z platu, nájomné do r. 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008
peniaze v banke úspory z platu, nájomné 2012-2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008
peniaze v banke úspory z platu 2012-2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008
peniaze v banke úspory z platu 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy reštitúcia 1996
orná pôda reštitúcia 1992
zastavané plochy reštitúcie 1992
zastavané plochy dedenie,kúpa,dar 1987; 2003;2008
dom dedenie,kúpa, dar 1987;2003;2008
vinice dedenie,kúpa,dar 1987;2003;2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Toyota Corolla, Verso kúpa 2008
vklad v banke dar 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.