JUDr. Ladislav Masár

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava and Úrad špeciálnej prokuratúry.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09 8.200,-eur
byt kúpna zmluva 2017-10-30 238.000,-eur
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu s bytom v bode 3
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu sbytom v bode 3
rodinný dom kúpna zmluva 2022-11-29 169.900,-eur -
záhrada kúpna zmluva 2022-11-29 spolu s domom v bode 5 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2022-11-29 spolu s domom v bode 5 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2023-02-06 400,-eur -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2022-12-31 4.000,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2022-12-31 22.800,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2022-12-31 850,-eur
cenné papiere kúpa 2021-2022 26.600,-eur 26.100,-
cenné papiere kúpa 2022 6.400,- eur 6.500,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-02
hypotekárny úver 2022-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09 8.200
byt kúpna zmluva 2017-10-30 238.000
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu s bytom v bode 2
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu sbytom v bode 2
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2021-12-31 10.150,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2021-12-31 23.200,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2021-12-31 500,- 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
cenné papiere kúpa 2021-01-01 10.000 11.300
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09 8.200
byt kúpna zmluva 2017-10-30 238.000
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu s bytom v bode 3
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu sbytom v bode 3
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave predaj bytu,úspory 2020-12-31 62.000,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 25.000,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 6.000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-03-18 133.000
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09 8.200
byt kúpna zmluva 2017-10-30 238.000
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu s bytom v bode 3
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu sbytom v bode 3
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2019-12-31 5.000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-03-05
hypotekárny úver 2017-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
byt kúpna zmluva 2017-10-30
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2018-12-31 5.000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-03-05
hypotekárny úver 2017-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
byt kúpna zmluva 2017-10-30
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2017-12-31 5.000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-03-05
hypotekárny úver 2017-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 9.000,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
parkovacie státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 0211-02-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
parkovacie státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 0211-02-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
parkovacie státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 0211-02-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
parkovacie státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 0211-02-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-03-18
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
parkovacie státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory, výnosy z obchodovania s finančnými derivátmi 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (21)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/10/10/2015 2016-06-15 1 Kv 92/15/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/7/06/2015 2015-06-01 1 Kv 108/14/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/15/06/2015 2015-04-24 2 Kv 21/13/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/13/12/2014 2014-06-20 2 Kv 13/14/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/8/06/2013 2013-05-31 1 Kv 75/10/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/10/07/2013 2013-06-14 1 Kv 16/10/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/03/2013 2013-03-09 1 Kv 94/08/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/9/06/2013 2013-05-10 1 Kv 2/11/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2601/10/2022 2022-11-04 VII/2 Gv 83/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2611/10/2022 2022-11-01 VII/3 Gv 96/21/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/11/09/2012 2012-09-11 1 Kv 34/07/1100 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2138/08/2022 2022-09-02 VII/1 Gv 14/22/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/3/05/2012 2012-05-25 1 Kv 94/10/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/7/06/2013 2013-02-26 1 Kv 37/09/1100 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/05/2012 2012-04-23 1 Kv 132/09/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/464/02/2024 2024-02-22 VII/2 Gv 131/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/464/02/2024 2024-02-22 VII/2 Gv 131/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2601/10/2022 2022-11-04 VII/2 Gv 83/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2611/10/2022 2022-11-01 VII/3 Gv 96/21/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2138/08/2022 2022-09-02 VII/1 Gv 14/22/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/10/10/2015 2016-06-15 1 Kv 92/15/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.