JUDr. Samuel Bežo

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Hyundai i30 1.4 T-GDI leasing 2017-10-30 15 477 15 477
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 62 552 62 552
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing 2017-10-30
Pôžička 2017-10-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Hyundai i30 1.4 T-GDI leasing 2017-10-30 15 477 15 477
vklady v peňažnom ústave úspory 2019-12-31 31 868
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing 2017-10-30
Pôžička 2017-10-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Hyundai i30 1.4 T-GDI leasing 2017-10-30 15 477 15 477
vklady v peňažnom ústave úspory 2017-12-31 19 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing 2017-10-30
Pôžička 2017-10-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Hyundai i30 1.4 T-GDI leasing 2017-10-30 15 477 15 477
vklady v peňažnom ústave úspory 2017-12-31 7 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing 2017-10-30
Pôžička 2017-10-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.