JUDr. Zita Mastráková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999 94 EUR
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005 58 090 EUR
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012 177 641 EUR
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013 25.000 EUR
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013 8 566 EUR
vonkajšie garážové státie kúpna zmluva 30.06.2023 18 000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2013 17.000 EUR 450 EUR
cenné papiere úspory 31.12.2022 31 497 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2022 47 509 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
prenájom bytu 4 800 EUR pred zdanením
Privat banka dividenda 2022 619,64 EUR
amundi dividenda 2022 589,24 EUR pred zadanením
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999 94 EUR
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005 58 090 EUR
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012 177 641 EUR
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013 25.000 EUR
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013 8 566 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2012 17.000 EUR 500 EUR
cenné papiere úspory 31.12.2021 33 999,26 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2021 46 282,95 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
prenájom bytov 11 400 EUR pred zdanením
Privat banka dividenda 2021 820,11 EUR
amundi dividenda 2021 618,10 EUR pred zadanením
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999 94 EUR
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005 58 090 EUR
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012 177 641 EUR
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013 25 000 EUR
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013 8 566 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2012 17 000 EUR 900 EUR
cenné papiere PSS, úspory 31.12.2020 46 120 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 55 910 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
prenájom bytov cca 10.900 EUR pred zdanením
Generali vyplatenie živ.poistky 6 022,36 EUR
amundi dividenda 2020 832,41 EUR pred zdanením
Privat banka dividenda 2020 665,20 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999 94 EUR
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005 58 090 EUR
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012 177 641 EUR
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013 25 000 EUR
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013 8 566 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory s platu 31.12.2018 33 980 EUR
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2012 17 000 EUR 1 000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
prenájom bytov vid daňové priznanie
amundi 2016 31 000 EUR
privat banka 2019 15 000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory s platu 31.12.2018 32 000 EUR
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2012 17 000 EUR 1500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
PSS 31.12.2011 20 006 EUR
prenájom bytov vid daňové priznanie
pioneer 2016 29 500 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory s platu 31.12.2017 33 000 EUR
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2012 17 000 EUR 2000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
PSS 31.12.2011 18 354 EUR
prenájom bytov vid daňové priznanie
pioneer 2016 28 600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa po ukončení leasingu 01.03.2012 17 000 EUR 2500
peniaze úspory s platu 31.12.2016 28 000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
PSS, za rok 2016 16 720
prenájom bytov vid daňové priznanie
pioneer 2016 28 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypoteka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa po ukončení leasingu 01.03.2012
peniaze úspory s platu 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PSS, hypotekárne založné listy 31.12.2011
prenájom bytov
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypoteka 19.06.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa po ukončení leasingu 01.03.2012
peniaze úspory s platu 31.12.2014
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 2012 19.06.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PSS, hypotekárne založné listy 31.12.2011
prenájom bytov
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva a záložná zmluva v prospech banky 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
byt/3 izbový darovacia zmluva 10.06.2013
garážové státie kúpna zmluva 25.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa po ukončení leasingu 01.03.2012
peniaze úspory s platu 31.12.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 1994 16.07.2004
hypotéka 2012 19.06.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PSS, hypotekárne založné listy 31.12.2011
prenájom bytov
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva a záložná zmluva v prospech banky 29.04.2005
byt/3 izbový kúpna zmluva a záložné právo v prospech banky 31.07.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze dar od rodiča 23.04.2012
osobné motorové vozidlo kúpa po ukončení leasingu 01.03.2012
peniaze úspory s platu 31.12.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 1994 16.07.2004
hypotéka 2012 19.06.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
termínovaný vklad, PSS, hypotekárne založné listy 31.12.2011
nájomné 25.02.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/garsónka Zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.12.1999
byt/1,5 izbový kúpna zmluva a záložná zmluva v prospech banky 29.04.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobné motorové vozidlo kúpa formou leasingu 29.02.2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 1994 16.07.2004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
termínovaný vklad, PSS, hypotekárne založné listy 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.