JUDr. Eva Mazúrová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012 160000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 90000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 v cene
rodinný dom stavba 14.02.2017 240000
byt dedenie 15.08.2013 60000 60000
garážové státie dedenie 15.08.2013 500 500
byt dedenie 15.08.2013 50000 50000
Orná pôda, lesné pozemky, TTP, áhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 15.08.2013 8824
TTP, orná pôda dedenie 15.08.2013 110,03
nebytový priestor kúpna zmluva 18.12.2020 184000 184000
nebytový priestor kúpna zmluva 6.2021 68240 68240
nebytový priestor kúpna zmluva 8.2021 78160 78160
nebytový priestor kúpna zmluva 01.02.2022 85500 85500
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2023 137068 137068
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 2019 9000 9000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.01.2020 82750 82750
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.03.2020 86500 86500
úspory, vklady úspory 2021 50000 50000
vklady úspory 2022 11000 16000
vklady úspory 2023 30636 30636
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 5.2021
úver 5.2021
úver 5.2022
úver 20.06.2024
úver 2.2022
úver 5.2022
úver 20.06.2024
úver 1.2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012 160000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 90000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 v cene
rodinný dom stavba 14.02.2017 240000
3 izbovy byt dedenie 15.08.2013 60000 60000
garážové státie dedenie 15.08.2013 500 500
3 izbový byt dedenie 15.08.2013 50000 50000
Orná pôda, lesné pozemky, TTP, áhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 15.08.2013 8824
TTP, orná pôda dedenie 15.08.2013 110,03
nebytový priestor kúpna zmluva 18.12.2020 184000 184000
nebytový priestor kúpna zmluva 6.2021 68240 68240
nebytový priestor kúpna zmluva 8.2021 78160 78160
nebytový priestor kúpna zmluva 01.02.2022 85500 85500
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 2019 9000 9000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.01.2020 49650 49650
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.03.2020 52900 52900
úspory, vklady úspory 2021 50000 50000
preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.11.2022 166668 166668
vklady úspory 2022 11000 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 5.2021
úver 5.2021
úver 6.2021
úver 7.2021
úver 5.2021
úver 6.2021
úver 5.2022
úver 20.06.2024
úver 2.2022
úver 5.2022
úver 20.06.2024
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012 160000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 90000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 v cene
rodinný dom stavba 14.02.2017 240000
3 izbovy byt dedenie 15.08.2013 60000 60000
garážové státie dedenie 15.08.2013 500 500
3 izbový byt dedenie 15.08.2013 50000 50000
Orná pôda, lesné pozemky, TTP, áhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 15.08.2013 8824
TTP, orná pôda dedenie 15.08.2013 110,03
nebytový priestor kúpna zmluva 18.12.2020 184000 184000
nebytový priestor kúpna zmluva 6.2021 68240 68240
nebytový priestor kúpna zmluva 8.2021 78160 78160
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Škoda Octavia combi kúpa 2019 9000 9000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.01.2020 49650 49650
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.03.2020 52900 52900
úspory, vklady úspory 2021 50000 50000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 5.2021
úver 5.2021
úver 6.2021
úver 7.2021
úver 5.2021
úver 6.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012 160000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 90000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 v cene
rodinný dom stavba 14.02.2017 240000
3 izbovy byt dedenie 15.08.2013 60000 60000
garážové státie dedenie 15.08.2013 500 500
3 izbový byt dedenie 15.08.2013 50000 50000
Orná pôda, lesné pozemky, TTP, áhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 15.08.2013 8824
TTP, orná pôda dedenie 15.08.2013 110,03
nebytový priestor kúpna zmluva 18.12.2020 184000 184000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013 85000 85000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013 20000 20000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014 10000 10000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2014-2015 16000 16000
finančná prostriedky na účte úspory z platu 2017 7200 7200
finančné prostriedky na účte úspory 2019 9565 9565
Škoda Octavia combi kúpa 2019 9000 9000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.01.2020 33100 33100
Preddavok na KC Zmluva o budúcej KZ 01.03.2020 33600 33600
Preddavok na KC Zmlucva o budúcej KZ 01.06.2020 29600 29600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.02.2016
úver 01.11.2019
úver 01.12.2019
úver 01.04.2020
uver 01.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012 160000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 90000
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014 v cene
rodinný dom stavba 14.02.2017 240000
3 izbovy byt dedenie 15.08.2013 60000 60000
garážové státie dedenie 15.08.2013 500 500
3 izbový byt dedenie 15.08.2013 50000 50000
Orná pôda, lesné pozemky, TTP, áhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 15.08.2013 8824
TTP, orná pôda dedenie 15.08.2013 110,03
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013 85000 85000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013 20000 20000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014 10000 10000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2014-2015 16000 16000
finančná prostriedky na účte úspory z platu 2017 7200 7200
finančné prostriedky na účte úspory 2019 9565 9565
Škoda Octavia combi kúpa 2019 9000 9000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.02.2016
úver 01.11.2019
úver 01.12.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
rodinný dom stavba 14.02.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013 85000 85000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013 20000 20000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014 10000 10000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2014-2015 16000 16000
finančná prostriedky na účte úspory z platu 2017 12000 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.02.2016
úver 01.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
rodinný dom stavba 2,2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013 85000 85000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013 20000 20000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014 10000 10000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2014-2015 16000 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013 85000 85000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013 20000 20000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014 10000 10000
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2014-2015 16000 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2014-2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
pozemok kúpna zmluva 23.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2013-2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3 - izbový kúpna zmluva 27.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky na účte úspory z platu, pôžička 2011-2013
finančné prostriedky na účte úspory z platu 2012-2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (30)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/256/10/2015 03.12.2015 3 Pv 102/15/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/522/05/2023 23.09.2023 4 Pv 222/20/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/180/02/2023 21.02.2023 3 Pv 574/22/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/166/02/2023 11.03.2023 3 Pv 358/21/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1141/12/2022 01.02.2023 2 Pv 61/22/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/789/09/2022 18.10.2022 1 Pv 426/20/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/619/08/2022 05.08.2022 4 Pv 62/21/1102 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/245/03/2022 08.04.2022 1 Pv 277/20/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/200/03/2022 02.04.2022 2 Pv 357/21/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/179/03/2022 12.04.2022 3 Pv 353/21/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/86/02/2022 23.02.2022 2 Pv 270/20/1102 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/959/12/2021 23.03.2022 2 Pv 17/20/1102 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/892/11/2021 17.12.2021 3 Pv 172/20/1102 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/835/11/2021 16.11.2021 2 Pv 472/18/1102 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/816/10/2021 09.11.2021 1 Pv 55/20/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/522/05/2023 (pdf, 115 KB) 23.09.2023 4 Pv 222/20/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/180/02/2023 (pdf, 114 KB) 21.02.2023 3 Pv 574/22/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/166/02/2023 (pdf, 96 KB) 11.03.2023 3 Pv 358/21/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1141/12/2022 (pdf, 123 KB) 01.02.2023 2 Pv 61/22/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/789/09/2022 (pdf, 88 KB) 18.10.2022 1 Pv 426/20/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/619/08/2022 (pdf, 90 KB) 05.08.2022 4 Pv 62/21/1102 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/245/03/2022 (pdf, 86 KB) 08.04.2022 1 Pv 277/20/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/200/03/2022 (pdf, 103 KB) 02.04.2022 2 Pv 357/21/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/179/03/2022 (pdf, 93 KB) 12.04.2022 3 Pv 353/21/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/86/02/2022 (pdf, 85 KB) 23.02.2022 2 Pv 270/20/1102 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/959/12/2021 (pdf, 110 KB) 23.03.2022 2 Pv 17/20/1102 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/892/11/2021 (pdf, 120 KB) 17.12.2021 3 Pv 172/20/1102 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/835/11/2021 (pdf, 102 KB) 16.11.2021 2 Pv 472/18/1102 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/816/10/2021 (pdf, 120 KB) 09.11.2021 1 Pv 55/20/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/256/10/2015 (pdf, 160 KB) 03.12.2015 3 Pv 102/15/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.