JUDr. Danka Michaličková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999 933922 SK
Rodinný dom kúpa 31.05.1999 933922 SK
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009 58090 euro
Byt kúpa 07.09.2009 58090 euro
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006 200 euro
Rodinný dom darovanie 23.10.2006 70000 euro
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006 200 euro
Rodinný dom darovanie 23.10.2006 7000 euro
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo kúpa r.2009 11500 euro
Peniaze vklady v peň.ústave 31.12.2020
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze Vklady,úspory 31.12.2020
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie domu r.1999 35000euro
Bazén s príslušenstvom 29.11.2021 20000euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999 933922 SK
Rodinný dom kúpa 31.05.1999 933922 SK
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009 58090 euro
Byt kúpa 07.09.2009 58090 euro
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006 200 euro
Rodinný dom darovanie 23.10.2006 70000 euro
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006 200 euro
Rodinný dom darovanie 23.10.2006 7000 euro
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpa r.2009
Peniaze úspory 31.12.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súpisným číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa r. 2009
vklady v peňažnom ústave úspory 31.12.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklady v peňažnom ústave úspory 31.12.2017
osobmé motorové vozidlo kúpa 31.12.2017 11500,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2016 75 000,-
Osobné motorové vozidlo Toyota Yaris kúpa r.2009 11 500,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2015
Osobné motorové vozidlo Toyota Yaris kúpa r.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2013
Osobné motorové vozidlo kúpa 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2013
Osobné motorové vozidlo kúpa 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
Osobné motorové vozidlo kúpa 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavaná plocha kúpa 31.05.1999
Stavba so súp.číslom kúpa 31.05.1999
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.09.2009
Byt kúpa 07.09.2009
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Rodinný dom darovanie 23.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2011
Osobné motorové vozidlo kúpa 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.