Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica

Okresným prokurátorom je JUDr. Peter Šnapko.

Na prokuratúre evidujeme 17 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 549,27 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 231,47 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 28,67 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 816,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 41,32% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 63 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Danka Michaličková námestníčka okresného prokurátora
JUDr. Miroslav Kmeč námestník okresného prokurátora
JUDr. Peter Šnapko okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.