Mgr. Peter Mikuš

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2023 222809, 88,-Eur 222809,88,-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2023 17896,56,-Eur 17896,56,-Eur
Investičné životné poistenie v NN Životná poisťovňa a.s. zmluva o životnej poistke 31.12.2023 7178,80,-Eur 7178,80,-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2022 200511,99,-Eur 200511,99,-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2022 16648,74,-Eur 16648,74-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2021 186753,21-Eur 186753,21-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2021 15434,41-Eur 15 434,41,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Fond životného poistenia v NN ŽP a.s. zmluva o zriadení osobného účtu v NN ŽP a.s. 31.12.2021 7058,35-Eur 7058,35-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2020 141957,46-Eur 141957,46,-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2020 14220,26-Eur 14220,26-Eur
Fond ČSOB Airbag Jumper EUR 16 rámcová zmluva o investovaní 31.12.2020 20000,-Eur 20000,-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2019 117946,11-Eur 117946,11-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2019 32987,48-Eur 32987,48-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2018 80265,81-Eur 80265,81-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2018 31708,71-Eur 31708,71-Eur
zostatok na účte o stavebnom sporení zmluva o stavebnom sporení s ČSOB - stavebná sporiteľňa a.s. 31.12.2018 18621,96-Eur 18621,96-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2017 67419,81-Eur 67419,81-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2017 30451,99-Eur 30451,99-Eur
zostatok na účte o stavebnom sporení zmluva o stavebnom sporení s ČSOB - stavebná sporiteľňa a.s. 31.12.2017 17156,24-Eur 17156,24-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zostatok na bežnom účte v ČSOB a.s. zmluva o bežnom účte 31.12.2016 57337,08-Eur 57337,08,-Eur
zostatok na sporiacom účte v ČSOB a.s. zmluva o sporiacom účte 31.12.2016 29525,68-Eur 29525,68-Eur
zostatok na účte o stavebnom sporení zmluva o stavebnom sporení s ČSOB - stavebná sporiteľňa a.s. 31.12.2016 15716,21-Eur 15716,21-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bežný účet zmluva o bežnom účte rok 2008
sporiaci účet zmluva o sporiacom účte rok 2011
investičné stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení rok 2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad na bežnom účte úspory z platu 31.12.2014
vklad na sporiacom účte úspory z platu 31.12.2014
vklad na stavebnom sporení úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze zo stavebného sporenia úspory z platu 31.12.2013
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 31.12.2013
peniaze na bežnom účte úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
sporiaci účet úspory z platu 31.12.2012
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze zo stavebného sporenia úspory z platu 31.12.2011
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (31)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/132/07/2013 (rtf, 50 KB) 23.07.2013 1 Pv 4/13/3309 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/133/07/2013 (rtf, 57 KB) 23.07.2013 1 Pv 4/13/3309 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/104/05/2013 (rtf, 57 KB) 21.05.2013 1 Pv 716/12/3309 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/102/05/2013 (rtf, 51 KB) 17.05.2013 1 Pv 1106/12/3309 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/94/05/2013 (rtf, 47 KB) 30.04.2013 2 Pv 1026/11/3309 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/92/04/2013 (rtf, 45 KB) 19.04.2013 2 Pv 80/12/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/50/04/2013 (rtf, 50 KB) 05.03.2013 1 Pv 946/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/40/03/2013 (rtf, 54 KB) 01.03.2013 1 Pv 631/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/30/02/2013 (rtf, 50 KB) 19.02.2013 2 Pv 59/13/3309 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/24/03/2013 (rtf, 47 KB) 16.02.2013 1 Pv 433/12/3309 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/14/02/2013 (rtf, 51 KB) 05.02.2013 2 Pv 245/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/207/12/2012 (rtf, 46 KB) 28.12.2012 2 Pv 442/12/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/201/02/2013 (rtf, 78 KB) 05.02.2013 1 Pv 267/11/3309 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/195/12/2012 (rtf, 50 KB) 11.12.2012 2 Pv 1181/11/3309 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/188/11/2012 (rtf, 49 KB) 27.11.2012 1 Pv 382/12/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/168/11/2012 (rtf, 49 KB) 17.11.2012 1 Pv 855/12/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/151/11/2012 (rtf, 49 KB) 23.10.2012 1 Pv 1048/11/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/142/10/2012 (rtf, 52 KB) 09.10.2012 2 Pv 638/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/123/09/2012 (rtf, 52 KB) 24.08.2012 2 Pv 371/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/122/08/2012 (rtf, 49 KB) 17.08.2012 1 Pv 362/12/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/121/08/2012 (rtf, 47 KB) 21.08.2012 2 Pv 658/12/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/67/07/2012 (rtf, 208 KB) 16.06.2012 2 Pv 442/10/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/60/07/2012 (rtf, 208 KB) 19.06.2012 2 Pv 736/11/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/46/05/2012 (rtf, 210 KB) 28.04.2012 2 Pv 807/11/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/27/03/2012 (rtf, 205 KB) 23.03.2012 2 Pv 800/11/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/23/03/2012 (rtf, 204 KB) 10.03.2012 2 Pv 175/12/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/17/03/2012 (rtf, 209 KB) 28.02.2012 1 Pv 117/12/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/45/04/2017 02.05.2017 2 Pv 83/17/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/41/04/2017 25.04.2017 1 Pv 716/16/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/45/04/2017 (pdf, 101 KB) 02.05.2017 2 Pv 83/17/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/41/04/2017 (pdf, 85 KB) 25.04.2017 1 Pv 716/16/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.