JUDr. Eleonóra Milková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27 18,200Eur
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 2024-06-10 668 v podiel
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 2018-07-10 668 v podiele
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 2018-07-10 668 v podiele
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 2018-07-10 668 v podiele
spoluvlast. podiel na prístup.parcelách kúpa 2018-07-10 668 v podiele
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07 11 617 Eur neviem
peniaze v eurách úspory z prijmu a dôchodku cca 90 000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 2024-06-10
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 2018-07-10
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 2018-07-10
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 2018-07-10
spoluvlast. podiel na prístup.parcelách kúpa 2018-07-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07 350 000,- Sk neviem
peniaze v eurách úspory cca 50 000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 2017-11-07
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 2017-11-07
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 2017-11-07
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 2017-11-07
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 2017-11-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07 350 000,- Sk neviem
úspory mzda cca 50 000 Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07 350 000,- Sk neviem
peniaze v eurách úspory z platu a dôchodku cca 60 000 Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07
peniaze v eurách úspory z platu
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07
peniaze v eurách úspory z platu
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
byt dar
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07
peniaze v eurách úspory z platu
peniaze v eurách dedičstvo 2011-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada s chalupou kúpa 1999-01-27
byt dar 2008-11-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 2007-06-07
peniaze v eurách úspory z platu
peniaze v eurách dedičstvo 2011-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.