JUDr. Eleonóra Milková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999 18,200Eur
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 10.06.2024 668 v podiel
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 10.07.2018 668 v podiele
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 10.07.2018 668 v podiele
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 10.07.2018 668 v podiele
spoluvlast. podiel na prístup.parcelách kúpa 10.07.2018 668 v podiele
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007 11 617 Eur neviem
peniaze v eurách úspory z prijmu a dôchodku cca 90 000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 10.06.2024
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 10.07.2018
spoluvlast.podiel na prístupových parcelách kúpa 10.07.2018
spoluvlast.podiel na prístup. parcelách kúpa 10.07.2018
spoluvlast. podiel na prístup.parcelách kúpa 10.07.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007 350 000,- Sk neviem
peniaze v eurách úspory cca 50 000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 07.11.2017
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 07.11.2017
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 07.11.2017
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 07.11.2017
podiel na spoločných prístupových parcelách kúpa 07.11.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007 350 000,- Sk neviem
úspory mzda cca 50 000 Eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007 350 000,- Sk neviem
peniaze v eurách úspory z platu a dôchodku cca 60 000 Eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007
peniaze v eurách úspory z platu
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007
peniaze v eurách úspory z platu
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
byt dar
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007
peniaze v eurách úspory z platu
peniaze v eurách dedičstvo 21.10.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada s chalupou kúpa 27.01.1999
byt dar 03.11.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo kúpa 07.06.2007
peniaze v eurách úspory z platu
peniaze v eurách dedičstvo 21.10.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.