JUDr. Andrej Morkes

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Galanta.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4-izb. byt v bytovom dome kúpna zmluva 2019-03-13 78 000 Eur -
boxová garáž kúpna zmluva 2019-03-13 5 000 Eur -
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-03-13 2 000 Eur -
záhrada kúpna zmluva 2021-09-08 57 000 Eur -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo VW Passat, r. v. 2015 kúpna zmluva 2018-02-06 18 430 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z platu 2023-12-31 38 256,79 Eur 38 256,79 Eur (stav)
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (refinancovanie kúpy bytu a garáže s pozemkom + kúpa pozemku) 2021-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4-izb. byt v bytovom dome kúpna zmluva 2019-03-13 78 000 Eur -
boxová garáž kúpna zmluva 2019-03-13 5 000 Eur -
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-03-13 2 000 Eur -
záhrada kúpna zmluva 2021-09-08 57 000 Eur -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo VW Passat, r. v. 2015 kúpna zmluva 2018-02-06 18 430 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z platu 2022-12-31 29 782,05 Eur 29 782,05 Eur (stav)
investičné sporenie (EIC) z úspor z platu 2022-12-31 2 180 Eur 1 056,35 Eur (stav)
investičný vklad (EIC) z úspor z platu 2022-12-31 2 000 Eur 1613,37 Eur (stav)
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (refinancovanie kúpy bytu a garáže s pozemkom + kúpa pozemku) 2021-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4-izb. byt v bytovom dome kúpna zmluva 2019-03-13 78 000 Eur -
boxová garáž kúpna zmluva 2019-03-13 5 000 Eur -
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-03-13 2 000 Eur -
záhrada kúpna zmluva 2021-09-08 57 000 Eur -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo VW Passat, r. v. 2015 kúpna zmluva 2018-02-06 18 430 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z platu 2021-12-31 - 23 520 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (refinancovanie kúpy bytu a garáže s pozemkom + kúpa pozemku) 2021-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4-izb. byt v bytovom dome kúpna zmluva 2019-03-13 78 000 Eur -
boxová garáž kúpna zmluva 2019-03-13 5 000 Eur -
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-03-13 2 000 Eur -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo VW Passat, r. v. 2015 kúpna zmluva 2018-02-06 18 430 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z platu 2020-12-31 - 11200 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (kúpa bytu a garáže s pozemkom) 2019-01-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4-izb. byt v bytovom dome kúpna zmluva 2019-03-13 78 000 Eur -
boxová garáž kúpna zmluva 2019-03-13 5 000 Eur -
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2019-03-13 2 000 Eur -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo VW Passat, r. v. 2015 kúpna zmluva 2018-02-06 18 430 Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver (kúpa osobného motorového vozidla) 2018-02-04
hypotekárny úver (kúpa bytu a garáže s pozemkom) 2019-01-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo VW Passat, r. v. 2015 kúpna zmluva 2018-02-06 18 430 Eur 18 500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver (kúpa osobného motorového vozidla) 2018-02-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (78)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/596/07/2023 2023-07-20 2 Pv 309/21/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/588/06/2023 2023-07-20 1 Pv 135/23/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/729/09/2022 2022-10-13 1 Pv 101/22/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/623/08/2022 2022-08-16 1 Pv 220/21/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/459/06/2022 2022-07-02 1 Pv 306/20/6613 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/227/03/2022 2022-03-31 1 Pv 379/20/6613 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/55/01/2022 2022-01-28 1 Pv 273/21/6613 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/820/11/2021 2021-11-10 1 Pv 59/21/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/602/08/2021 2021-08-20 2 Pv 167/21/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/590/08/2021 2021-08-20 1 Pv 29/21/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/382/05/2021 2021-06-03 1 Pv 283/20/6613 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/795/09/2020 2020-10-06 1 Pv 233/20/6613 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/789/09/2020 2020-10-06 2 Pv 78/20/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/557/06/2020 2020-07-09 2 Pv 210/18/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/324/04/2020 2020-05-05 2 Pv 50/20/6613 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/557/12/2019 2019-12-19 1 Pv 3/17/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/266/10/2019 2019-11-19 1 Pv 164/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/265/10/2019 2019-11-08 2 Pv 107/18/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/147/06/2019 2019-06-26 2 Pv 15/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/139/06/2019 2019-07-09 2 Pv 21/18/2202 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/91/04/2019 2019-04-28 2 Pv 381/16/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/40/01/2019 2019-02-05 3 Pv 374/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/399/12/2018 2019-01-01 3 Pv 82/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/396/12/2018 2018-12-14 2 Pv 69/18/2202 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/379/11/2018 2018-11-24 2 Pv 130/16/2202 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/374/11/2018 2018-11-09 2 Pv 137/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/315/08/2018 2018-09-04 3 Pv 175/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/231/06/2018 2018-06-18 3 Pv 265/16/2202 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/222/05/2018 2018-06-05 1 Pv 209/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/111/02/2018 2018-03-03 2 Pv 287/17/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/43/01/2018 2018-02-02 2 Pv 102/17/2202 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/946/12/2017 2018-01-16 3 Pv 492/16/2202 § 344 – Marenie spravodlivosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/732/09/2017 2017-10-10 1 Pv 366/17/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/664/08/2017 2017-09-08 2 Pv 255/17/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/552/05/2017 2017-06-12 1 Pv 119/17/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/292/07/2018 2018-08-03 1 Pv 173/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/288/07/2018 2018-07-27 3 Pv 62/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/159/02/2024 2024-02-26 1 Pv 282/23/6613 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/259/04/2024 2024-04-11 1 Pv 232/23/6613 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/259/04/2024 (pdf, 124 KB) 2024-04-11 1 Pv 232/23/6613 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/159/02/2024 (pdf, 151 KB) 2024-02-26 1 Pv 282/23/6613 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/596/07/2023 (pdf, 109 KB) 2023-07-20 2 Pv 309/21/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/588/06/2023 (pdf, 140 KB) 2023-07-20 1 Pv 135/23/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/729/09/2022 (pdf, 124 KB) 2022-10-13 1 Pv 101/22/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/623/08/2022 (pdf, 139 KB) 2022-08-16 1 Pv 220/21/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/459/06/2022 (pdf, 109 KB) 2022-07-02 1 Pv 306/20/6613 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/227/03/2022 (pdf, 110 KB) 2022-03-31 1 Pv 379/20/6613 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/55/01/2022 (pdf, 124 KB) 2022-01-28 1 Pv 273/21/6613 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/820/11/2021 (pdf, 132 KB) 2021-11-10 1 Pv 59/21/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/602/08/2021 (pdf, 120 KB) 2021-08-20 2 Pv 167/21/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/590/08/2021 (pdf, 134 KB) 2021-08-20 1 Pv 29/21/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/382/05/2021 (pdf, 146 KB) 2021-06-03 1 Pv 283/20/6613 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/795/09/2020 (pdf, 134 KB) 2020-10-06 1 Pv 233/20/6613 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/789/09/2020 (pdf, 144 KB) 2020-10-06 2 Pv 78/20/6613 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/557/06/2020 (pdf, 156 KB) 2020-07-09 2 Pv 210/18/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/324/04/2020 (pdf, 118 KB) 2020-05-05 2 Pv 50/20/6613 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/557/12/2019 (pdf, 137 KB) 2019-12-19 1 Pv 3/17/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/265/10/2019 (pdf, 87 KB) 2019-11-08 2 Pv 107/18/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/266/10/2019 (pdf, 86 KB) 2019-11-19 1 Pv 164/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/147/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-06-26 2 Pv 15/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/139/06/2019 (pdf, 87 KB) 2019-07-09 2 Pv 21/18/2202 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/91/04/2019 (pdf, 90 KB) 2019-04-28 2 Pv 381/16/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/40/01/2019 (pdf, 116 KB) 2019-02-05 3 Pv 374/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/399/12/2018 (pdf, 86 KB) 2019-01-01 3 Pv 82/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/396/12/2018 (pdf, 129 KB) 2018-12-14 2 Pv 69/18/2202 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/379/11/2018 (pdf, 90 KB) 2018-11-24 2 Pv 130/16/2202 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/374/11/2018 (pdf, 113 KB) 2018-11-09 2 Pv 137/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/315/08/2018 (pdf, 105 KB) 2018-09-04 3 Pv 175/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/292/07/2018 (pdf, 111 KB) 2018-08-03 1 Pv 173/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/288/07/2018 (pdf, 111 KB) 2018-07-27 3 Pv 62/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/231/06/2018 (pdf, 107 KB) 2018-06-18 3 Pv 265/16/2202 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/222/05/2018 (pdf, 134 KB) 2018-06-05 1 Pv 209/18/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/111/02/2018 (pdf, 86 KB) 2018-03-03 2 Pv 287/17/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/43/01/2018 (pdf, 113 KB) 2018-02-02 2 Pv 102/17/2202 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/946/12/2017 (pdf, 202 KB) 2018-01-16 3 Pv 492/16/2202 § 344 – Marenie spravodlivosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/732/09/2017 (pdf, 89 KB) 2017-10-10 1 Pv 366/17/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/664/08/2017 (pdf, 94 KB) 2017-09-08 2 Pv 255/17/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/552/05/2017 (pdf, 87 KB) 2017-06-12 1 Pv 119/17/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.