JUDr. Michal Bíro

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prievidza.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007 27.789,95 eur
rodinný dom vystavaním 19.12.2012 180.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Opel Insignia kúpa 21.06.2020 28.990 28.990
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 45.000 45.000
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 8.000 8.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárky úver 2011
spotrebný úver 21.12.2015
spotrebný úver 09.05.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007 27.789,95 eur
rodinný dom vystavaním 19.12.2012 180.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Toyota Yaris, rok výroby 2013 kúpna zmluva 23.12.2015 9250
Opel Zafira, rok výroby 2014 darovacia zmluva 21.11.2019 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 45.000 45.000
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 8.000 8.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárky úver 2011
spotrebný úver 21.12.2015
spotrebný úver 09.05.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rodinný dom vystavaním 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Toyota Yaris, rok výroby 2013 kúpna zmluva 23.12.2015 9250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 45.000 45.000
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 8.000 8.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárky úver 2011
spotrebný úver 21.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rodinný dom vystavaním 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Toyota Yaris, rok výroby 2013 kúpna zmluva 23.12.2015 9250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 45.000 45.000
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 8.000 8.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárky úver 2011
spotrebný úver 21.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rodinný dom vystavaním 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Toyota Yaris, rok výroby 2013 kúpna zmluva 23.12.2015 9250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 45.000 45.000
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011 8.000 8.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárky úver 2011
spotrebný úver 21.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rozostavaná budova vystavaním 03.04.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Toyota Yaris, rok výroby 2013 kúpna zmluva 23.12.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
pohľadávka dedičstvo-rozh. súdu 13.10.2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárky úver 2011
spotrebný úver 21.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rozostavaná budova vystavaním 03.04.2009
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
pohľadávka dedičstvo-rozh. súdu 13.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rozostavaná budova vystavaním 03.04.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 14.02.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rozostavaná budova vystavaním 03.04.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 14.02.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
nevymožiteľná pohľadávka dedičstvo 16.04.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.07.2007
rozostavaná budova vystavaním 03.04.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 14.02.2011
peniaze na účte dedičstvo 18.08.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 9. kole · SME
  Víťazom 9. kola je Ján Kmeťo z Nitry, ktorý trafil 9 zápasov! Líder Kucharovič stratil náskok. Poradie špice je takéto: 45 - Miroslav Kucharovič, Sereď, Igor Drotár, Nitra; 44 - Peter Palka, Cabaj-Čápor, Jozef Kóša, Nitra
 • Tipovacia súťaž - poradie po 7. kole · SME
  39 - Rastislav Borčin, Hostie; 38 - Lukáš Bíro, Čakajovce, Róbert Darázs, Tešedíkovo, Zuzana Brisudová, Č. Hrádok
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  V 5. kole dvaja tipujúci (P. Pacher, M. Sojková) uhádli až deväť zápasov. Na čele sa drží Deniska Révayová.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 3. kole · SME
  Imrich Maťo, Peter Visolajský a Adam Liptai uhádli 8 zápasov. Poradie po 3. kole: 20 - Juraj Minárik, Obyce, Miroslav Fúska, Rišňovce; 19 - Michal Hunka, Erik Sovič, Miroslav Račko, Nitra, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 6. kole · SME
  34 - Peter Frajka, Z. Moravce, Jozef Hudec ml., Nitra, Adam Liptai (Gudi), Vlčany; 33 - Jana Jašiková, Šaľa, Ľudovít Čelinák, Golianovo, Jozef Kutak, Jarok, Ľubomír Straňák, H. Kráľová, Janka Tichá, Palárikovo
 • Tipovacia súťaž - poradie po 3. kole · SME
  Víťazom 9. kola je Jozef Kóša z Nitry, ktorý trafil až deväť zápasov (!). V priebežnom poradí je na čelo trio 18-bodových: Deniska Révayová, Laco Ištokovič, Igor Drotár, všetci z Nitry.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 9. kole · SME
  Rátalo sa iba sedem zápasov. Najlepším výsledkom bolo 5 uhádnutých zápasov. Poradie na čele: 49 - Tibor Bene, D. Obdokovce, Pavel Mihálik, Šaľa, Henrich Richter, Bratislava; 48 - Alfonz Ondrejmiška, Machulince, Jozef Repa, Prílepy; atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 14. kole · SME
  83 - Roman Kutak, Tomášikovo; 81 - Peter Debnár, Zbehy, Anton Bapčány, D. Obdokovce; 80 - Milan Bekéni, Šaľa
 • Tipovacia súťaž - poradie po 1. kole · SME
  8 - Alexander Kelecsényi, Č. Brod; 7 - Edo Tomek, Jozef Paulík, Peter Solčianský, Ján Hnilica, Miloslav Paluš, Nitra, Miroslav Kalužák, D. Krškany, Gustáv Molnár, P. Kesov, Miroslav Slovák, D. Streda, Ivana Kunkelová, Z. Moravce, Dušan Švehla, Sereď, Libo
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  28 - Štefan Dubnička, Váhovce, Zuzana Brisudová, Č. Hrádok, Rastislav Borčin, Hostie
 • Tipovacia súťaž - poradie po 12. kole · SME
  60 - Jozef Kutak, Jarok, Milan Nagy, Nitra; 57 - Ladislav Čekey, Pohranice, Stanislav Zabák, Lukáčovce; 56 - Emil Dubec, Žikava, Ivan Eliaš, Nitra
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  Poradie na čele: 32 - Lenka Königová, Nitra; 29 - Peter Kluka, Lapáš, Viliam Félis, Vráble; 28 - Stanislav Babocký, T. Mlyňany, Michal Garay, Boris Grežo, Nitra. V 5. kole 14 súťažiacich uhádlo 9 zápasov!
 • Tipovacia súťaž - poradie po 7. kole · SME
  38 - Oľga Račková, D. Krškany; 37 - Ivan Magdolen, Helena Folajtárová, Nitra
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  30 - Marián Mateička, Behynce; 29 - Ľudovít Laca ml., Pavlína Letková, Nitra, Juraj Káčer, Čaradice, Anna Pacherová, Sľažany
 • Tipovacia súťaž - poradie po 6. kole - oprava · SME
  34 - Jana Jašiková, Šaľa, Rastislav Borčin, Hostie; 33 - Marián Mateička, Behynce, Michal Bene, D. Obdokovce, Ľuboš Škorvánek, Ochodnica, Zuzana Brisudová, Č. Hrádok
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  28 - Štefan Dubnička, Váhovce, Zuzana Brisudová, Č. Hrádok, Rastislav Borčin, Hostie
 • Napínavý finiš v tipovacej súťaži · SME
  V konečnom poradí sa na čele zoradili šiesti tipujúci s rovnakým počtom bodov! Rozhodnúť tak muselo špeciálne pravidlo.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 11. kole · SME
  60 - Oľga Račková, D. Krškany, Vladimír Lyžičiar, Nitra; 59 - Roman Margetin, Rišňovce
 • Tipovacia súťaž - konečné poradie po 15. kole · SME
  83 - Oľga Račková, D. Krškany; 82 - Roman Margetin, Rišňovce; 80 - Ivan Kupec, Čakajovce; 79 - Jozef Rehuš, Rišňovce, Štefan Penzeš, Nitra, Ľubor Goldbecher, Šaľa
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  31 - Dávid Bežúch, Galanta, Juraj Sádovský, Žitavce; 30 - Milan Molnár, P. Kesov, Vladimír Kompas, Štefan Penzeš, Nitra

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.