JUDr. Zoltán Nemrava

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010 300000
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008 7634
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve sp. zn 16D 1688/2004, Dnot 361/2004 z 09.04.2005; uznesenie OS NZ sp. zn. 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022; darovacia zmluva N 806/2022, NZ 19014/2022 z 01.07.2022 2024-06-22 110000
orná pôda uznesenie OS NZ 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022 2022 4314
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
osobný automobil Sharan kúpa 2018 13500 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažný vklad (zostatok z vyrovnania dedičských podielov) zostatok po speňažení dedičstva z uznesenie OS BA V sp. zn. 2D/391/2020, Dnot 97/2020 z 23.03.2022 a vyplatení dedičského podielu na základe uznesenia OS NZ sp. zn. 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022 realizovaný dňa 18.08.2022 2022-08-18 11000 11000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
obraz 2022-03-23 220
obraz 2022-03-23 200
obraz 2022-03-23 80
obraz 2022-03-23 90
obraz 2022-03-23 380
obraz 2022-03-23 210
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
spotrebný úver 2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
byt a nebytové priestory uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018, uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2018-08-03
garáž, zastavané plochy a nádvoria uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
zastavané plochy a nádvoria uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
orná pôda uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
chata uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
zastavaná plocha a nádvorie uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
príbor 2022-01-10 1020
nástenné hodiny jednopondusové 2022-01-10 100
obedová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 270
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 40
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 40
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 40
prsteň 2022-01-10 250
čajová súprava 2022-01-10 150
vázičky 2022-01-10 100
čajová súprava 2022-01-10 100
kadidielka 2022-01-10 65
pánska hodinová retiazka 2022-01-10 350
obraz 2022-01-10 170
obraz 2022-01-10 255
obraz 2022-01-10 130
obraz 2022-01-10 130
obraz 2022-01-10 115
obraz 2022-01-10 100
obraz 2022-01-10 120
obraz 2022-01-10 50
obraz 2022-01-10 55
obraz 2022-01-10 65
obraz 2022-01-10 35
obraz 2022-01-10 35
obraz 2022-01-10 135
obraz 2022-01-10 105
obraz 2022-01-10 105
obraz 2022-01-10 160
obraz 2022-01-10 140
obraz 2022-01-10 200
obraz 2022-01-10 60
obraz 2022-01-10 50
obraz 2022-01-10 85
kniha 2022-01-10 55
kniha 2022-01-10 40
kniha 2022-01-10 45
zbierka mincí 2022-01-10 1200
zbierka mincí 2022-01-10 1600
zbierka mincí 2022-01-10 2050
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010 300000
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008 7634
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve sp. zn 16D 1688/2004, Dnot 361/2004 z 09.04.2005; uznesenie OS NZ sp. zn. 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022; darovacia zmluva N 806/2022, NZ 19014/2022 z 01.07.2022 2024-06-22 110000
orná pôda uznesenie OS NZ 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022 2022 4314
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
osobný automobil Sharan kúpa 2018 13500 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažný vklad (zostatok z vyrovnania dedičských podielov) zostatok po speňažení dedičstva z uznesenie OS BA V sp. zn. 2D/391/2020, Dnot 97/2020 z 23.03.2022 a vyplatení dedičského podielu na základe uznesenia OS NZ sp. zn. 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022 realizovaný dňa 18.08.2022 2022-08-18 19000 19000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
obraz 2022-03-23 220
obraz 2022-03-23 200
obraz 2022-03-23 80
obraz 2022-03-23 90
obraz 2022-03-23 380
obraz 2022-03-23 210
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
spotrebný úver 2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
byt a nebytové priestory uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018, uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2018-08-03
garáž, zastavané plochy a nádvoria uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
zastavané plochy a nádvoria uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
orná pôda uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
chata uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
zastavaná plocha a nádvorie uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
orná pôda uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 2022-01-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
príbor 2022-01-10 1020
nástenné hodiny jednopondusové 2022-01-10 100
obedová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 270
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 40
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 40
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) 2022-01-10 40
prsteň 2022-01-10 250
čajová súprava 2022-01-10 150
vázičky 2022-01-10 100
čajová súprava 2022-01-10 100
kadidielka 2022-01-10 65
pánska hodinová retiazka 2022-01-10 350
obraz 2022-01-10 170
obraz 2022-01-10 255
obraz 2022-01-10 130
obraz 2022-01-10 130
obraz 2022-01-10 115
obraz 2022-01-10 100
obraz 2022-01-10 120
obraz 2022-01-10 50
obraz 2022-01-10 55
obraz 2022-01-10 65
obraz 2022-01-10 35
obraz 2022-01-10 35
obraz 2022-01-10 135
obraz 2022-01-10 105
obraz 2022-01-10 105
obraz 2022-01-10 160
obraz 2022-01-10 140
obraz 2022-01-10 200
obraz 2022-01-10 60
obraz 2022-01-10 50
obraz 2022-01-10 85
kniha 2022-01-10 55
kniha 2022-01-10 40
kniha 2022-01-10 45
zbierka mincí 2022-01-10 1200
zbierka mincí 2022-01-10 1600
zbierka mincí 2022-01-10 2050
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010 300000
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008 7634
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005 23234
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
osobný automobil Sharan kúpa 2018 13500 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
spotrebný úver 2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
byt a nebytové priestory uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
garáž, zastavané plochy a nádvoria uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
zastavané plochy a nádvoria uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
orná pôda uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010 300000
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008 7634
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005 23234
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
osobný automobil Sharan kúpa 2018 13500 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
spotrebný úver 2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
byt a nebytové priestory uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
garáž, zastavané plochy a nádvoria uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
zastavané plochy a nádvoria uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
orná pôda uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010 300000
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008 7634
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005 23234
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
osobný automobil Sharan kúpa 2018 13500 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
spotrebný úver 2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
byt a nebytové priestory uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
garáž, zastavané plochy a nádvoria uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
zastavané plochy a nádvoria uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
orná pôda uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012 11000 EUR
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
osobný automobil Sharan kúpa 2018 13500 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
spotrebný úver 2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
byt a nebytové priestory uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
garáž, zastavané plochy a nádvoria uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
trvalý trávnatý porast uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
zastavané plochy a nádvoria uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
orná pôda uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 2018-02-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012 11000 EUR
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 kúpa 2017 11000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Spotrebný úver 2017
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil Škoda Octavia kúpa 2003 16895 EUR
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012 11000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver - reúver 2016
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil Škoda Octavia kúpa 2003
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver - reúver 2012
Spotrebný úver 2015
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil Škoda Octavia kúpa 2003
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil Škoda Octavia kúpa 2003
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté plochy kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil Škoda Octavia kúpa 2003
osobný automobil SEAT Alhambra kúpa 2012
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2008
RD, zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2005
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil Škoda Octavia kúpa 2003
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie plat, šetrenie 2010 - 2011
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávnaté porasty zámenná zmluva 2008-01-01
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1982-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.