JUDr. Alexandra Oleárová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 08.01.2008 119.166 eur
byt kúpa 12.01.2004 4.979 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
cenné papiere kúpa 12.02.2020
vklad v banke úspory z platu 31.12.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 29.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 08.01.2008 119.166 eur
byt kúpa 12.01.2004 4.979 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 10.109 eur 10.109 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2019 17.859 eur 17.859 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 10.500 eur 3000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 29.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 08.01.2008
byt kúpa 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2018 10.109 eur 10.109 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2016 10.000 eur 10.000 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 10.500 eur 10.500 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 29.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3-izbový kúpna zmluva 08.01.2008
byt/3-izbový kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo zn Citroen C4 kúpa 22.11.2010 10.619 eur 4.500 eur
peniaze/terminovaný vklad úspory z platu 2016 10.000 eur 10.000 eur
peniaze/sporiaci účet úspory z platu 2016 10.000 eur 10.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 28.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3-izbový kúpna zmluva 08.01.2008
byt/3-izbový kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo zn Citroen C4 kúpa 22.11.2010 10.619 eur 6.000 eur
peniaze/terminovaný vklad úspory z platu 2014 10.000 eur 10.000 eur
peniaze/sporiaci účet úspory z platu 2016 10.000 eur 10.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 28.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3-izbový kúpna zmluva 08.01.2008
byt/3-izbový kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn Citroen C4 kúpa 22.11.2010
peniaze/terminovaný vklad úspory z platu 2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 28.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3-izbový kúpna zmluva 08.01.2008
byt/3-izbový kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn Citroen C4 kúpa 22.11.2010
peniaze/terminovaný vklad úspory z platu 2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver v Slovenskej sporiteľni 28.11.2007
úver v Tatra banke 22.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3-izbový kúpna zmluva 08.01.2008
byt/3-izbový käpna zmluva a zmluva o zriadené vecného bremena 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn Citroen C4 kúpa 22.11.2010
peniaze/terminovaný vklad úspory z platu 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver v Slovenskej sporiteľni 28.11.2007
úver v Tatra banke 22.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt/3-izbový kúpna zmluva 08.01.2008
byt/3-izbový käpna zmluva a zmluva o zriadené vecného bremena 12.01.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn Citroen C4 kúpa 22.11.2010
peniaze/osobný účet č. 2617700348/Tatra banka úspory z platu 31.12.2012
peniaze/termínovaný vklad v Privat banke úspory z platu 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver v Slovenskej sporiteľni 28.11.2007
úver v Tatra banke 22.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.01.2004
byt kúpna zmluva so záložným právom Slovenskej sporiteľne, a. s. 08.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Citroen C4 kúpa 26.11.2010
termínovaný vklad úspory z platu 08.12.2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka úver 29.11.2007
spotrebiteľský úver úver 23.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.