JUDr. Anna Ondrejová, LL.M.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a MOGP.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpa 08.10.2002 8.593€ -
záhrady kúpa 10.05.2004 77 € -
ostatné plochy kúpa 15.03.2004 958 € -
zastavané plochy výmena 25.08.2008 - 500 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1032 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009 - 332 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017 1 000 € -
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017 300 000 € -
orná pôda kúpa 2013 196,00 € -
orná pôda kúpa 2016 7.000 € -
byt v bytovom dome kúpa 30.06.2022 360.000 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte TB úspory, dedičstvo 31.12.2023 - 10.850 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2023 - 3.904 €
zariadenie bytu Bratislava - Staré mesto kúpa 2017-2023 - 140.000 €
zariadenie domu Bardejov kúpa 2002 -2023 - 27 000 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2023 - 14.165 €
peniaze na účte PB úspory 31.12.2023 - 2.994 €
motorové vozidlo kúpa 06.06.2023 31.000 -
podielové fondy TAM TAM prevod z účtu 31.12.2023 70.092 -
iné cenné papiere prevod z účtu 31.12.2023 52.777 -
cenné papiere AVANEA InoBat prevod z účtu 31.12.2023 112.964 -
cenné papiere Tatra banka prevod z účtu 31.12.2023 209.429 -
cenné papiere Privat Banka prevod z účtu 31.12.2023 105.044 -
zariadenie bytu Bratislava -Nové mesto kúpa 2022-2023 150.000 -
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda, orná pôda, trávnaté porasty, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda darovanie 2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
spoločník Kantor-X s.r.o. založenie 05.10.2007 8.302
spoločník Nasomatto s.r.o. IČO 52313352 kúpa 11.06.2020 5.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpa 08.10.2002 8.593€ 8.593€
záhrady kúpa 10.05.2004 77 € 77 €
ostatné plochy kúpa 15.03.2004 958 € 958 €
zastavané plochy výmena 25.08.2008 - 500 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1032 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009 332 € 332 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017 1 000 € 1000 €
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017 300 000 € -
orná pôda kúpa 2013 cena spolu 196,00 € cena spolu 196,00 €
orná pôda kúpa 2016 cena spolu 7.000 € cena spolu 7.000 €
byt v bytovom dome kúpa 30.06.2022 360.000 360.000
byt v bytovom dome kúpa 16.09.2021 220.000 220.000
zastavané plôochy a nádvoria kúpa 16.09.2021 200 E 200 E
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte TB úspory, dedičstvo 31.12.2022 - 6.850 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2022 - 14.797 €
zariadenie bytu Bratislava - Staré mesto kúpa 31.12.2022 - 140.000 €
zariadenie domu Bardejov kúpa 31.12.2022 - 27 000 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2022 - 12.500 €
peniaze na účte PB úspory 31.12.2022 - 9.974 €
motorové vozidlo kúpa 24.10.2012 14.747 5.000 €
podielové fondy TAM TAM prevod z účtu 31.12.2022 66.514,18
iné cenné papiere prevod z účtu 31.12.2022 50.496,00
zariadenie bytu Bratislava I kúpa 31.12.2022 20.000 20.000
zariadenie bytu Bratislava III kúpa 31.12.2022 150.000 150.000
cenné papiere AVANEA InoBat prevod z účtu 31.12.2022 125.000 125.000
cenné papiere Tatra banka prevod z účtu 31.12.2022 194.340 194.340
cenné papiere Privat Banka prevod z účtu 31.12.2022 103.464 103.464
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda, orná pôda, trávnaté porasty, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda darovanie 2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
spoločník Kantor-X s.r.o. založenie 05.10.2007 8.302
spoločník Central Europe Business Development C.E.B.D. s.r.o. založenie 22.04.2015 5.000
spoločník Nasomatto s.r.o. IČO 52313352 kúpa 11.06.2020 5.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpa 08.10.2002 spolu za 8.593€ spolu za 8.593€
záhrady kúpa 10.05.2004 77 € 77 €
ostatné plochy kúpa 15.03.2004 958 € 958 €
zastavané plochy výmena 25.08.2008 - 500 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1032 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009 332 € 332 €
rodinný dom kúpa 02.06.2006 - 290 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006 - 10 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006 1 000 € -
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017 1 000 € 1000 €
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017 380 000 € -
orná pôda kúpa 2013 cena spolu 196,00 € cena spolu 196,00 €
orná pôda kúpa 2016 cena spolu 7.000 € cena spolu 7.000 €
byt v bytovom dome kúpa 2021 220 000 € 220 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte TB predaj domu, úspory, dedičstvo 2003-2021 - 2.637 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2021 - 8.460 €
zariadenie bytu Bratislava kúpa 31.12.2021 - 200 000 €
zariadenie domu Bratislava - Podunajské Biskupice kúpa 31.12.2021 - 38 000 €
zariadenie domu Bardejov kúpa 31.12.2021 - 27 000 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2021 - 144.850 €
peniaze na účte PB úspory 31.12.2021 - 2.899 €
peniaze na účte TB sporenie k účtu TB 31.12.2021 - 7000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podielové fondy prevod z účtu 31.12.2021 10.742 €
cenné papiere prevod z účtu 31.12.2021 232 266 €
cenné papiere Across Private Investmens prevod z účtu 31.12.2021 115 904 €
cenné papiere Privat banka prevod z účtu 31.12.2021 110 212 €
spoločník KANTOR-X s.r.o. založenie 05.10.2007 6.639 €
spoločník Central Europe Business Development C.E.B.D. s.r.o. založenie 22.04.2015 5.000 €
spoločník nasomatto s.r.o. IČO 52 313 352 kúpa 11.06.2020 5.000 €
podielové fondy prevod z účtu 31.12.2021 58 018 €
cenné papiere prevod z účtu 31.12.2021 44 897 €
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda, orná pôda, trávnaté porasty, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda darovanie 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpa 08.10.2002 spolu za 8.593€ spolu za 8.593€
záhrady kúpa 10.05.2004 77 € 77 €
ostatné plochy kúpa 15.03.2004 958 € 958 €
zastavané plochy výmena 25.08.2008 - 500 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1032 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 1000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009 332 € 332 €
rodinný dom kúpa 02.06.2006 - 290 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006 - 10 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006 1 000 € -
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017 1 000 € 1000 €
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017 380 000 € -
orná pôda kúpa 2013 cena spolu 196,00 € cena spolu 196,00 €
orná pôda kúpa 2016 cena spolu 7.000 € cena spolu 7.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte TB predaj domu, úspory, dedičstvo 2003-2020 - 6.007 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2020 - 7.050 €
zariadenie bytu Bratislava kúpa 31.12.2019 - 200 000 €
zariadenie domu Bratislava - Podunajské Biskupice kúpa 31.12.2019 - 38 000 €
zariadenie domu Bardejov kúpa 31.12.2019 - 27 000 €
peniaze na účte TB úspory 31.12.2020 - 134.542 €
peniaze na účte PB úspory 31.12.2020 - 2.899 €
motorové vozidlo kúpa 24.10.2012 14.747 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podielové fondy prevod z účtu 31.12.2020 10.742 €
cenné papiere prevod z účtu 24.06.2019 210.000 €
cenné papiere Across Private Investmens prevod z účtu 13.02.2019 100.000 €
cenné papiere Privat banka prevod z účtu 15.02.2019 100.000 €
spoločník KANTOR-X s.r.o. založenie 05.10.2007 6.639 €
spoločník Central Europe Business Development C.E.B.D. s.r.o. založenie 22.04.2015 5.000 €
spoločník nasomatto s.r.o. IČO 52 313 352 kúpa 11.06.2020 5.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pôžička 28.05.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda, orná pôda, trávnaté porasty, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda darovanie 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa 08.10.2002 - 100 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 08.10.2002 - 2 000 €
záhrady kúpa 08.10.2002 - 5 000 €
záhrady kúpa 10.05.2004 - 5 000 €
ostatné plochy kúpa 15.03.2004 - 1 000 €
zastavané plochy výmena 25.08.2008 - 500 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 2600 €
záhrady darovanie 10.12.2003 - 3 200 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009 - 10 000 €
rodinný dom kúpa 02.06.2006 - 290 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006 - 10 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006 1 000 € -
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017 1 000 € -
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017 380 000 € -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj domu, úspory, dedičstvo 2003-2019 - 110 000 €
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2019 - 540 000 €
zariadenie bytu Bratislava kúpa 31.12.2019 - 200 000 €
zariadenie domu Bratislava - Podunajské Biskupice kúpa 31.12.2019 - 38 000 €
zariadenie domu Bardejov kúpa 31.12.2019 - 27 000 €
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa 08.10.2002
záhrady kúpa 08.10.2002
záhrady kúpa 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady darovanie 10.12.2003
záhrady darovanie 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze na účte predaj domu, úspory, dedičstvo 2003-2018 130.000 EUR
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2018 610.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 31.12.2018 540.000 EUR
motorové vozidlo kúpa 2017 15.000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa 08.10.2002
záhrady kúpa 08.10.2002
záhrady kúpa 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady darovanie 10.12.2003
záhrady darovanie 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty darovanie 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 27.03.2017
byt v bytovom dome kúpa 27.03.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze na účte predaj domu, úspory, dedičstvo 2003-2017 125.000 EUR
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2017 580.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 31.12.2017 520.000 EUR
motorové vozidlo kúpa 31.10.2012 15.000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady dar matka 10.12.2003
záhrady dar matka 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plohcy a nádvoria kúpa 02.06.2006
byt v bytovom dome kúpa 17.06.2011
nebytový priestor garáž kúpa 17.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj domu, úspory a dedičstvo 31.12.2016 98 264.50 E
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2016 130.000 E
zariadenie bytu kúpa 31.12.2016 50.000 E
zariadenie domu kúpa 31.12.2016 55.000 E
motorové vozidlo lizing 31.10.2012 zostatok 4 326 E mesačná splátka 139.53 E
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady dar matka 10.12.2003
záhrady dar matka 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plohcy a nádvoria kúpa 02.06.2006
byt v bytovom dome kúpa 17.06.2011
nebytový priestor garáž kúpa 17.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte predaj domu, úspory a dedičstvo 31.12.2015
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2015
zariadenie bytu kúpa 31.12.2015
zariadenie domu kúpa 31.12.2015
motorové vozidlo lizing 31.10.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa8m2 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady dar matka 10.12.2003
záhrady dar matka 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plohcy a nádvoria kúpa 02.06.2006
byt v bytovom dome kúpa 17.06.2011
nebytový priestor garáž kúpa 17.06.2011
byt v bytovom dome dar matka 25.03.2013
zastavané plochy a nádvoria dar matka 25.03.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte predaj domu, úspory a dedičstvo 31.12.2014
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2014
zariadenie bytu kúpa 31.12.2014
zariadenie domu kúpa 31.12.2014
motorové vozidlo lizing 31.10.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa od matky a súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady dar matka 10.12.2003
záhrady dar matka 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
trvalé trávnaté porasty dar matka 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plohcy a nádvoria kúpa 02.06.2006
byt v bytovom dome kúpa 17.06.2011
nebytový priestor garáž kúpa 17.06.2011
byt v bytovom dome dar matka 25.03.2013
zastavané plochy a nádvoria dar matka 25.03.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte predaj domu 30.09.2013
peniaze na účtoch úspory a predaj bytu 31.12.2013
zariadenie bytu kúpa 31.12.2013
zariadenie domu kúpa 31.12.2013
motorové vozidlo lizing 31.10.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar od rodičov 08.12.2000
zastavené plochy dar od rodičov 08.12.2000
záhrady dar od rodičov 08.12.2000
rodinný dom kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa 8m2 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady dar matky 10.12.2003
záhrady dar matky 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty dar matky 19.02.2009
trvalé trávnaté porasty dar matky 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
byt v bytovom dome kúpa od bytového družstva 04.04.2008
byt v bytovom dome kúpa 17.06.2011
nebytový priestor garáž kúpa 17.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa od bytového družstva 04.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
osobné motorové vozidlo kúpa 19.05.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar od rodičov 08.12.2000
zastavené plochy dar od rodičov 08.12.2000
záhrady dar od rodičov 08.12.2000
rodinný dom kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa od matky a jej súrodencov 08.10.2002
záhrady kúpa 8m2 10.05.2004
ostatné plochy kúpa 15.03.2004
zastavané plochy výmena 25.08.2008
záhrady dar matky 10.12.2003
záhrady dar matky 10.12.2003
trvalé trávnaté porasty dar matky 19.02.2009
trvalé trávnaté porasty dar matky 19.02.2009
rodinný dom kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 02.06.2006
byt v bytovom dome kúpa od bytového družstva 04.04.2008
byt v bytovom dome kúpa 17.06.2011
nebytový priestor garáž kúpa 17.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa od bytového družstva 04.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2011
osobné motorové vozidlo kúpa 19.05.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.