JUDr. Renáta Ontkovičová

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

The prosecutor is temporarily appointed to Európska prokuratúra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpa 2009-08-07 93 000 150 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte mzda 2022-12-31 20000
OMV Mitsubishi Outlander leasing.zmluva 2020-06-11 leasing 20 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpa 2009-08-07 93 000 150 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte mzda 2021-12-31 25000
OMV Mitsubishi Outlander leasing.zmluva 2020-06-11 leasing 20 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpa 2009-08-07 93 000 150 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte mzda 2020-12-31 16000
OMV Mitsubishi Outlander leasing.zmluva 2020-06-11 leasing 20 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpa 2009-08-07 93 000 150 000
Rodinný dom dedenie 1986-10-25 35 000
pozemok kúpa 2016-01-07 1 150
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte mzda 2019-12-31 9 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing osobného motorovhé vozidla zn.MITSUBISHI Outlander 2017-05-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
pozemok kúpa 2016-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte mzda 2018-12-31 12 000
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 2015-09-21 10 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing osobného motorovhé vozidla zn.MITSUBISHI Outlander 2017-05-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
pozemok kúpa 2016-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte mzda 2016-12-31 11 000
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 2015-09-21 10 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing osobného motorovhé vozidla zn.MITSUBISHI Outlander 2017-05-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
pozemok kúpa 2016-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 2009-02-02 17228
peniaze na účte mzda 2016-12-31 17 000
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 2015-09-21 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Pozemky dedenie 1997-09-30
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 2009-02-02
Peniaze mzda
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 2015-09-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Pozemky dedenie 1997-09-30
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 2009-02-02
Peniaze mzda
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Pozemky dedenie 1997-09-30
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 2009-02-02
Peniaze mzda
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Pozemky dedenie 1997-09-30
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 2009-02-02
Peniaze mzda
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2009-08-07
Pozemky dedenie 1997-09-30
Rodinný dom dedenie 1986-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 2009-02-02
Peniaze mzda
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (9)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/377/10/2014 2014-09-17 VII/2 Gv 13/11/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/203/10/2014 2014-07-28 VII/1 Gv 9/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1180/06/2020 2020-07-04 VII/2 Gv 121/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/315/03/2019 2019-04-10 VII/1 Gv 141/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/31/05/2016 2016-06-10 VII/2 Gv 209/14/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/88/03/2014 2014-04-15 VII/1 Gv 178/11/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1180/06/2020 2020-07-04 VII/2 Gv 121/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/315/03/2019 2019-04-10 VII/1 Gv 141/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/31/05/2016 2016-06-10 VII/2 Gv 209/14/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.