JUDr. Renáta Ontkovičová

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpa 07.08.2009 93 000 150 000
Rodinný dom dedenie 25.10.1986 35 000
pozemok kúpa 07.01.2016 1 150
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte mzda 31.12.2019 9 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing osobného motorovhé vozidla zn.MITSUBISHI Outlander 26.05.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 07.08.2009
Rodinný dom dedenie 25.10.1986
pozemok kúpa 07.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte mzda 31.12.2018 12 000
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 21.09.2015 10 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing osobného motorovhé vozidla zn.MITSUBISHI Outlander 26.05.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 07.08.2009
Rodinný dom dedenie 25.10.1986
pozemok kúpa 07.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte mzda 31.12.2016 11 000
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 21.09.2015 10 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing osobného motorovhé vozidla zn.MITSUBISHI Outlander 26.05.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 07.08.2009
Rodinný dom dedenie 25.10.1986
pozemok kúpa 07.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 02.02.2009 17228
peniaze na účte mzda 31.12.2016 17 000
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 21.09.2015 10000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 07.08.2009
Pozemky dedenie 30.09.1997
Rodinný dom dedenie 25.10.1986
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Os. mot. vozidlo Suzuki SX 4 kúpa 02.02.2009
Peniaze mzda
holandský teplokrvník El Dorado Hartago kúpa 21.09.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.