JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Úrad špeciálnej prokuratúry.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04 3 000 EUR
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04 1 000 EUR
dom darovacia zmluva 2006-07-04 150 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01 20 000,00 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Byt arovacia zmluva 2021-02-28
Spoločné časti bytu darovacia zmluva 2021-02-28
Pozemok darovacia zmluva 2021-02-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04 3 000 EUR
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04 1 000 EUR
dom darovacia zmluva 2006-07-04 150 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31 16 000 Sk
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04 3 000 EUR
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04 1 000 EUR
dom darovacia zmluva 2006-07-04 150 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2007-01-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 2006-09-19
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 2006-01-01
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 2002-01-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot.vozidlo kúpa 2006-09-19
Účet v banke účet 2006-01-01
Účet v banke účet 2002-01-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2001-05-31
Zastavené plochy kúpna zmluva 2001-05-31
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 2001-05-31
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
dom darovacia zmluva 2006-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Os. mot.vozidlo kúpa 2006-09-19
Účet v banke účet 2006-01-01
Účet v banke účet 2002-01-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrada darovacia zmluva 2006-07-04
Zastavené plochy darovacia zmluva 2006-07-04
Dom darovacia zmluva 2006-07-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (48)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/34/06/2016 2016-06-14 VII/1 Gv 66/13/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/539/12/2015 2016-01-12 VII/1 Gv 202/11/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/528/11/2015 2016-01-11 VII/1 Gv 43/10/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/422/07/2015 2015-06-26 VII/2 Gv 200/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/405/07/2015 2015-06-16 VII/2 Gv 200/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/398/07/2015 2015-06-12 VII/2 Gv 200/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/361/07/2015 2015-06-30 VII/1 Gv 86/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/122/03/2015 2015-03-03 VII/1 Gv 168/14/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/37/02/2015 2015-01-30 VII/1 Gv 6/14/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/5/02/2015 2015-01-27 VII/1 Gv 107/11/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/379/10/2014 2014-09-26 VII/1 Gv 6/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/339/11/2014 2014-09-23 VII/2 Gv 138/12/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/319/10/2014 2014-07-25 VII/1 Gv 6/14/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/729/02/2023 2023-03-03 VII/1 Gv 2/19/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2565/10/2022 2022-10-27 VII/1 Gv 117/22/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/45/11/2012 2012-10-26 VII/2 Gv 265/09/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/915/03/2022 2022-04-20 VII/2 Gv 149/21/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/754/03/2022 2022-03-18 VII/1 Gv 11/22/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2071/09/2021 2021-09-16 VII/2 Gv 61/21/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1988/08/2021 2021-09-02 VII/3 Gv 14/19/1000 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1067/05/2021 2021-06-02 VII/2 Gv 212/12/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/732/03/2021 2021-04-16 VII/1 Gv 164/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/731/03/2021 2021-04-08 VII/1 Gv 241/18/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/408/02/2021 2021-02-26 VII/1 Gv 4/16/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/840/04/2020 2020-07-02 VII/1 Gv 105/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1006/09/2019 2019-11-15 VII/1 Gv 147/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/696/06/2019 2019-07-11 VII/1 Gv 153/15/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/292/03/2019 2019-05-09 VII/1 Gv 104/18/1000 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/320/12/2017 2018-04-09 VII/1 Gv 164/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/326/07/2014 2014-08-22 VII/2 Gv 137/12/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/729/02/2023 2023-03-03 VII/1 Gv 2/19/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2565/10/2022 2022-10-27 VII/1 Gv 117/22/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/915/03/2022 2022-04-20 VII/2 Gv 149/21/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/754/03/2022 2022-03-18 VII/1 Gv 11/22/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2071/09/2021 2021-09-16 VII/2 Gv 61/21/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1988/08/2021 2021-09-02 VII/3 Gv 14/19/1000 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1067/05/2021 2021-06-02 VII/2 Gv 212/12/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/732/03/2021 2021-04-16 VII/1 Gv 164/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/731/03/2021 2021-04-08 VII/1 Gv 241/18/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/408/02/2021 2021-02-26 VII/1 Gv 4/16/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/840/04/2020 2020-07-02 VII/1 Gv 105/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1006/09/2019 2019-11-15 VII/1 Gv 147/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/696/06/2019 2019-07-11 VII/1 Gv 153/15/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/292/03/2019 2019-05-09 VII/1 Gv 104/18/1000 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/320/12/2017 2018-04-09 VII/1 Gv 164/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/34/06/2016 2016-06-14 VII/1 Gv 66/13/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/539/12/2015 2016-01-12 VII/1 Gv 202/11/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/528/11/2015 2016-01-11 VII/1 Gv 43/10/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.