JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpna zmluva 31.05.2001 16 000 Sk
Zastavené plochy kúpna zmluva 31.05.2001 16 000 Sk
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 31.05.2001 16 000 Sk
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006 3 000 EUR
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006 1 000 EUR
dom darovacia zmluva 04.07.2006 150 000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 19.09.2006 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 01.01.2006 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 01.01.2002 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
Dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
účet 01.01.2002 2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpna zmluva 31.05.2001 16 000 Sk
Zastavené plochy kúpna zmluva 31.05.2001 16 000 Sk
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 31.05.2001 16 000 Sk
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006 3 000 EUR
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006 1 000 EUR
dom darovacia zmluva 04.07.2006 150 000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 19.09.2006 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 01.01.2006 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 01.01.2002 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
Dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
účet 01.01.2002 2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 31.05.2001
Zastavené plochy kúpna zmluva 31.05.2001
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 31.05.2001
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 19.09.2006 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 01.01.2006 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 01.01.2002 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
Dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
účet 01.01.2002 2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 31.05.2001
Zastavené plochy kúpna zmluva 31.05.2001
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 31.05.2001
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 19.09.2006 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 01.01.2006 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 01.01.2002 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
Dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
účet 01.01.2002 2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 31.05.2001
Zastavené plochy kúpna zmluva 31.05.2001
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 31.05.2001
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 19.09.2006 17775,34 17775,34
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 01.01.2006 11 000 EUR
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 01.01.2002 5 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
Dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
účet 01.01.2002 2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 31.05.2001
Zastavené plochy kúpna zmluva 31.05.2001
Podiel na spol.čast. domu kúpna zmluva 31.05.2001
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Os. mot.voz. Škoda Oktávia kúpa 19.09.2006
Účet Slovenská sporiteľna 0284314318/0900 účet 01.01.2006
Účet ČSOB 511270483/7500 účet 01.01.2002
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pôžička 15.01.2007
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva 04.07.2006
Zastavené plochy darovacia zmluva 04.07.2006
Dom darovacia zmluva 04.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
účet 01.01.2002
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.