JUDr. Katarína Palovičová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
motorové vozidlo ukončenie leasingovej zmluvy 2023 53.000,- € 53.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vlastnícke právo predaj motorového vozidla 2019-06-20 16.000.-€ 16.000.-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2013 40.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000,- Sk
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2013 40.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000,- Sk
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2013 40.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009
motorové vozidlo kúpna zmluva 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009
motorové vozidlo kúpna zmluva 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009
motorové vozidlo kúpna zmluva 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
ostatné plochy kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
byt kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
ostatné plochy kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
byt kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva, darovacia zmluva 2002-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2004
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1060/12/2022 2023-01-27 2 Pv 971/16/1102 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/795/10/2022 2022-10-19 3 Pv 142/21/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/294/04/2022 2022-06-13 3 Pv 228/15/1102 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1/01/2022 2022-01-18 3 Pv 427/19/1102 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/2/01/2022 2022-02-02 1 Pv 198/15/1102 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/920/12/2021 2021-12-10 2 Pv 440/21/1102 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/805/10/2020 2021-01-26 2 Pv 122/20/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/23/01/2024 2024-01-26 1 Pv 542/22/1102 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/23/01/2024 (pdf, 114 KB) 2024-01-26 1 Pv 542/22/1102 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1060/12/2022 (pdf, 184 KB) 2023-01-27 2 Pv 971/16/1102 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/795/10/2022 (pdf, 119 KB) 2022-10-19 3 Pv 142/21/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/294/04/2022 (pdf, 271 KB) 2022-06-13 3 Pv 228/15/1102 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/2/01/2022 (pdf, 142 KB) 2022-02-02 1 Pv 198/15/1102 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1/01/2022 (pdf, 123 KB) 2022-01-18 3 Pv 427/19/1102 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/920/12/2021 (pdf, 122 KB) 2021-12-10 2 Pv 440/21/1102 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/805/10/2020 (pdf, 123 KB) 2021-01-26 2 Pv 122/20/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.