JUDr. Katarína Palovičová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo darovacia zmluva 2009 50.000,- €
motorvé vozidlo kúpna zmluva 2004 400.000.-Sk
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.