JUDr. Milan Pánis

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prievidza.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983 19900.-
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997 25.-
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997 59,-
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997 69,-
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997 355,-
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010 336,-
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006 672,54
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 0.78
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 1,6
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 2,67
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 276,-
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 9,27
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 0,70
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 0,20
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 8,90
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 1,67
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 0,65
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010 16,28
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 52,30
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 2581,-
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 61,-
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 55,78
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 3,6
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010 3,50
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011 115,-
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011 5,60
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011 21,50
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011 1438,-
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011 322,-
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011 15,40
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011 1,-
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011 96,-
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011 57,54
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011 65,-
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011 3000,-
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011 100,-
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994 25,-
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194 37,-
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994 29,-
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994 41,-
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208 50,-
orná pôda kúpna zmluva 25.06.2024 92,25
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014 23,09
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014 46,14
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 26.02.2014 138,39
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015 639,-
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015 729,-
rodinný dom č. 128 Kúpna zmluva 14.08.2015 3132,-
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018 594,44
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018 243,32
Zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018 98,56
Zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018 61,06
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zetor 5611 kúpa 26.02.1999 80, euro
HYUNDAI ix35 kúpa 26.08.2014 23500
peniaze úspory k 31.12. 2019 38330,32
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
orná pôda kúpna zmluva 25.06.2024
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 26.02.2014
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
rodinný dom č. 128 Kúpna zmluva 14.08.2015
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018
Zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018
Zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 02.02.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zetor 5611 kúpa 26.02.1999 80, euro
HYUNDAI ix35 kúpa 26.08.2014 23500
peniaze úspory k 31.122018 32449,70
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
orná pôda kúpna zmluva 25.06.2024
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 26.02.2014
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
rodinný dom č. 128 Kúpna zmluva 14.08.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zetor 5611 kúpa 26.02.1999 80, euro
HYUNDAI ix35 kúpa 26.08.2014 23500
peniaze úspory k 31.12.2016 31126,35
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
orná pôda kúpna zmluva 25.06.2024
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 26.02.2014
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
rodinný dom č. 128 Kúpna zmluva 14.08.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zetor 5611 kúpa 26.02.1999 80, euro
HYUNDAI ix35 kúpa 26.08.2014 23500
peniaze úspory k 31.12.2016 97377,28
peniaze manželka úspory k 31.12.2016 10260,51
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
orná pôda kúpna zmluva 25.06.2024
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 26.02.2014
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 14.08.2015
rodinný dom č. 128 Kúpna zmluva 14.08.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zetor 5611 kúpa 26.02.1999
suzuki vitara kúpa 27.01.2009
HYUNDAI ix35 kúpa 26.08.2014
peniaze úspory k 31.12.2015
peniaze manželka úspory k 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
orná pôda kúpna zmluva 25.06.2024
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
orná pôda kúpna zmluva 26.02.2014
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 26.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zetor 5611 kúpa 26.02.1999
suzuki vitara kúpa 27.01.2009
HYUNDAI ix35 kúpa 26.08.2014
peniaze úspory k 31.12.2014
peniaze manželka úspory k 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zetor 5611 kúpa 26.02.1999
suzuki vitara kúpa 27.01.2009
peugeot 307/T3/ 5P 1.4E kúpa 23.10.2006
peniaza úspory z platu vvlastné manželky v peňažnom ústave slovenská sporiteľna 31.12.2011
peniaze úspory z platu v roku 2013
peniaze manželka úspory v roku 2013
peniaze manželka úspora do r.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zetor 5611 kúpa 26.02.1999
suzuki vitara kúpa 27.01.2009
peugeot 307/T3/ 5P 1.4E kúpa 23.10.2006
peniaze úspory z platu vlastné v peňažnom ústave slovenská spiriteľna 31.12.2011
peniaza úspory z platu vvlastné manželky v peňažnom ústave slovenská sporiteľna 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria rodinný dom dohoda R II. 69/83-16/83 21.04.1983
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
záhrada darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda darovacia zmluva č. V 1522/97 22.04.1997
orná pôda rozhodnutie OPÚ v Prievidzi č. OPU 80-2010/1708-Ku 26.05.2010
lesný pozemok darovacia zmluva č. V 1767/06 12.05.2006
zastavaná ploch darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
zastavaná plocha darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
les dorovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 3375/10 13.09.2010
orná pôda darovacia zmluva č. V5989/10 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva č. V 5989/10 31.01.2011
záhrada darovacia zmluva č V 5998/10 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
orná pôda darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
lesný pozemok darovacia zmluva 31.01.2011
trávnatý porast darovacia zmluva 31.01.2011
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 31.01.2011
zastavané plochy a vádvoria- rodinný dom darovacia zmluva 13.07.2011
travnytý porast kúpna zmluva 09.11.2011
účasť zo spol. hory a pašienkyz podieku B 1 - 1/5 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienkyz podielu pod B 2 -4/600 darovacia zmluva 16.02.0194
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 5 -4/1080 darovacia zmluva 15.02.1994
účasť zo spoločnej hory a pašienky z podielu pod B 2b na 8/40 darovacia zmluva 15.02.1994
orná pôda kúpna zmluva V 5710/08 04.09.0208
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zetor 5611 kúpa 26.02.1999
suzuki vitara kúpa 27.01.2009
peugeot 307/T3/ 5P 1.4E kúpa 23.10.2006
peniaze úspory z platu vlastné v peňažnom ústave slovenská spiriteľna 31.12.2011
peniaza úspory z platu vvlastné manželky v peňažnom ústave slovenská sporiteľna 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (29)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/79/09/2016 24.09.2016 1 Pv 468/16/3307 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/16/01/2016 09.02.2016 2 Pv 621/15/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/63/08/2015 (rtf, 43 KB) 28.07.2015 2 Pv 58/13/3307 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/18/04/2015 (rtf, 42 KB) 20.03.2015 2 Pv 779/14/3307 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/118/10/2014 (rtf, 48 KB) 17.10.2014 2 Pv 100/14/3307 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/115/08/2014 (rtf, 45 KB) 19.08.2014 2 Pv 767/10/3307 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/51/08/2014 (rtf, 45 KB) 26.08.2014 1 Pv 9/13/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/33/06/2014 (rtf, 58 KB) 14.06.2014 2 Pv 5/14/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/8/02/2013 (rtf, 47 KB) 12.02.2013 2 Pv 457/12/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/122/01/2013 (rtf, 45 KB) 08.01.2013 2 Pv 655/12/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/15/03/2012 (rtf, 206 KB) 28.02.2012 1 Pv 1177/11/3307 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/445/03/2020 10.06.2020 1 Pv 511/19/3307 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/527/12/2019 09.01.2020 1 Pv 17/18/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/68/09/2019 14.11.2019 1 Pv 12/18/3307 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/6/02/2019 19.02.2019 1 Pv 219/18/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/102/12/2018 08.01.2019 2 Pv 527/18/3307 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/69/09/2018 27.10.2018 1 Pv 215/14/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/89/08/2017 26.09.2017 2 Pv 148/17/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/66/05/2017 06.06.2017 1 Pv 272/17/3307 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/445/03/2020 (pdf, 108 KB) 10.06.2020 1 Pv 511/19/3307 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/527/12/2019 (pdf, 134 KB) 09.01.2020 1 Pv 17/18/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/68/09/2019 (pdf, 103 KB) 14.11.2019 1 Pv 12/18/3307 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/6/02/2019 (pdf, 93 KB) 19.02.2019 1 Pv 219/18/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/102/12/2018 (pdf, 97 KB) 08.01.2019 2 Pv 527/18/3307 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/69/09/2018 (pdf, 92 KB) 27.10.2018 1 Pv 215/14/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/89/08/2017 (pdf, 92 KB) 26.09.2017 2 Pv 148/17/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/66/05/2017 (pdf, 91 KB) 06.06.2017 1 Pv 272/17/3307 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/79/09/2016 (pdf, 85 KB) 24.09.2016 1 Pv 468/16/3307 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/16/01/2016 (pdf, 107 KB) 09.02.2016 2 Pv 621/15/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.