JUDr. Nina Paukovičová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2019-10-22 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 2019-10-10 118.000 Eur
pozemok - trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2021-08-20 55.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2021-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver ČSOB 2019
hypotekárny úver Tatrabanka 2023
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2019-10-22 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 2019-10-10 118.000 Eur
pozemok - trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2021-08-20 55.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2021-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver ČSOB 2019
hypotekárny úver Tatrabanka 2023
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2019-10-22 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 2019-10-10 118.000 Eur
pozemok - trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2021-08-20 55.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2021-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver ČSOB 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2019-10-22 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 2019-10-10 118.000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2011-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver Štátny fond rozvoja bývania 2003
hypotekárny úver ČSOB 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2019-10-22 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 2019-10-10 118.000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2011-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver Štátny fond rozvoja bývania 2003
hypotekárny úver ČSOB 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2011-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2011-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2016-12-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2011-12-31 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
pozemok - záhrada kúpna zmluva 2015-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-29
peniaze úspory 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-29
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
byt č. 1 v rodinnom dome s 2 b.j. kúpna zmluva / výstavba 2010-06-30
pozemok - dvor kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-29
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
byt č. 1 v rodinnom dome s 2 b.j. kúpna zmluva / výstavba 2010-06-30
pozemok - dvor kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-29
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 2005-09-28
pozemok - dvor kúpna zmluva 2003-03-13
rodinný dom s 2 b. j. kúpna zmluva / výstavba 2010-06-30
pozemok - dvor kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
garáž kúpna zmluva 2010-06-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-29
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (52)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/3/01/2017 2017-02-07 Pv 1000/16/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/11/2016 2016-12-06 Pv 248/16/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/66/11/2016 2016-11-29 Pv 542/14/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/26/08/2016 2016-09-17 Pv 887/15/2204 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/07/2016 2016-08-02 Pv 523/14/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/17/06/2016 2016-06-28 Pv 340/14/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/16/06/2016 2016-06-18 Pv 465/15/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/14/05/2016 2016-06-07 Pv 778/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/297/05/2023 2023-06-01 Pv 447/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/467/05/2022 2022-07-07 Pv 167/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/233/03/2022 2022-03-25 Pv 299/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/221/06/2021 2021-06-29 Pv 568/18/2204 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/222/06/2021 2021-06-29 Pv 584/19/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/119/04/2021 2021-05-07 Pv 58/21/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/19/01/2021 2021-02-05 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/428/06/2020 2020-07-03 Pv 406/18/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/145/09/2019 2019-09-27 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/85/07/2019 2019-07-19 Pv 46/18/2204 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/7/01/2019 2019-01-15 Pv 23/18/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/167/11/2018 2018-11-27 Pv 176/16/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/53/04/2018 2018-04-20 Pv 613/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/02/2018 2018-03-10 Pv 551/17/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/31/04/2017 2017-12-01 Pv 227/16/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/109/07/2018 2018-08-08 Pv 189/18/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/587/12/2023 2023-12-23 Pv 9/21/2204 § 196 – Porušovanie tajomstva prepravovanych správ Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/03/2024 2024-03-27 Pv 318/22/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/03/2024 (pdf, 115 KB) 2024-03-27 Pv 318/22/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/587/12/2023 (pdf, 117 KB) 2023-12-23 Pv 9/21/2204 § 196 – Porušovanie tajomstva prepravovanych správ Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/297/05/2023 (pdf, 139 KB) 2023-06-01 Pv 447/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/467/05/2022 (pdf, 138 KB) 2022-07-07 Pv 167/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/233/03/2022 (pdf, 117 KB) 2022-03-25 Pv 299/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/221/06/2021 (pdf, 115 KB) 2021-06-29 Pv 568/18/2204 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/222/06/2021 (pdf, 151 KB) 2021-06-29 Pv 584/19/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/119/04/2021 (pdf, 120 KB) 2021-05-07 Pv 58/21/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/19/01/2021 (pdf, 112 KB) 2021-02-05 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/428/06/2020 (pdf, 125 KB) 2020-07-03 Pv 406/18/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/145/09/2019 (pdf, 142 KB) 2019-09-27 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/85/07/2019 (pdf, 145 KB) 2019-07-19 Pv 46/18/2204 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/7/01/2019 (pdf, 152 KB) 2019-01-15 Pv 23/18/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/167/11/2018 (pdf, 165 KB) 2018-11-27 Pv 176/16/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/109/07/2018 (pdf, 109 KB) 2018-08-08 Pv 189/18/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/53/04/2018 (pdf, 133 KB) 2018-04-20 Pv 613/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/02/2018 (pdf, 120 KB) 2018-03-10 Pv 551/17/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/31/04/2017 (pdf, 153 KB) 2017-12-01 Pv 227/16/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/3/01/2017 (pdf, 112 KB) 2017-02-07 Pv 1000/16/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/11/2016 (pdf, 129 KB) 2016-12-06 Pv 248/16/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/66/11/2016 (pdf, 110 KB) 2016-11-29 Pv 542/14/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/26/08/2016 (pdf, 137 KB) 2016-09-17 Pv 887/15/2204 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/07/2016 (pdf, 110 KB) 2016-08-02 Pv 523/14/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/17/06/2016 (pdf, 141 KB) 2016-06-28 Pv 340/14/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/16/06/2016 (pdf, 103 KB) 2016-06-18 Pv 465/15/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/14/05/2016 (pdf, 146 KB) 2016-06-07 Pv 778/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.