JUDr. Nina Paukovičová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 22.10.2019 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 10.10.2019 118.000 Eur
pozemok - trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 20.08.2021 55.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2021 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 2019
hypotekárny úver Tatrabanka 2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 22.10.2019 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 10.10.2019 118.000 Eur
pozemok - trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 20.08.2021 55.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2021 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 2019
hypotekárny úver Tatrabanka 2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 22.10.2019 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 10.10.2019 118.000 Eur
pozemok - trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 20.08.2021 55.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2021 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 22.10.2019 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 10.10.2019 118.000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2011 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver Štátny fond rozvoja bývania 2003
hypotekárny úver ČSOB 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005 50.000 Eur
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003 1.493,72 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015 2.580 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016 10.000 Eur
pozemok - záhrada kúpna zmluva 22.10.2019 10.000 Eur
byt č. 9, podiel na spoločných častiach a zariadeniach, príslušenstve s pozemku 4287/490296, garážové státie č. 73 kúpna zmluva 10.10.2019 118.000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2011 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver Štátny fond rozvoja bývania 2003
hypotekárny úver ČSOB 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2011 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2011 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015
pozemok - záhrada kúpna zmluva 29.12.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2011 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
pozemok - záhrada kúpna zmluva 13.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 29.05.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 29.05.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
byt č. 1 v rodinnom dome s 2 b.j. kúpna zmluva / výstavba 30.06.2010
pozemok - dvor kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 29.05.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
byt č. 1 v rodinnom dome s 2 b.j. kúpna zmluva / výstavba 30.06.2010
pozemok - dvor kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 29.05.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v bytovom dome 2 b.j. rozhodnutie o určení súpisného čísla 28.09.2005
pozemok - dvor kúpna zmluva 13.03.2003
rodinný dom s 2 b. j. kúpna zmluva / výstavba 30.06.2010
pozemok - dvor kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
garáž kúpna zmluva 30.06.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 29.05.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (52)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/3/01/2017 07.02.2017 Pv 1000/16/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/11/2016 06.12.2016 Pv 248/16/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/66/11/2016 29.11.2016 Pv 542/14/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/26/08/2016 17.09.2016 Pv 887/15/2204 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/07/2016 02.08.2016 Pv 523/14/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/17/06/2016 28.06.2016 Pv 340/14/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/16/06/2016 18.06.2016 Pv 465/15/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/14/05/2016 07.06.2016 Pv 778/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/297/05/2023 01.06.2023 Pv 447/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/467/05/2022 07.07.2022 Pv 167/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/233/03/2022 25.03.2022 Pv 299/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/221/06/2021 29.06.2021 Pv 568/18/2204 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/222/06/2021 29.06.2021 Pv 584/19/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/119/04/2021 07.05.2021 Pv 58/21/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/19/01/2021 05.02.2021 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/428/06/2020 03.07.2020 Pv 406/18/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/145/09/2019 27.09.2019 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/85/07/2019 19.07.2019 Pv 46/18/2204 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/7/01/2019 15.01.2019 Pv 23/18/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/167/11/2018 27.11.2018 Pv 176/16/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/53/04/2018 20.04.2018 Pv 613/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/02/2018 10.03.2018 Pv 551/17/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/31/04/2017 01.12.2017 Pv 227/16/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/109/07/2018 08.08.2018 Pv 189/18/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/587/12/2023 23.12.2023 Pv 9/21/2204 § 196 – Porušovanie tajomstva prepravovanych správ Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/03/2024 27.03.2024 Pv 318/22/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/03/2024 (pdf, 115 KB) 27.03.2024 Pv 318/22/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/587/12/2023 (pdf, 117 KB) 23.12.2023 Pv 9/21/2204 § 196 – Porušovanie tajomstva prepravovanych správ Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/297/05/2023 (pdf, 139 KB) 01.06.2023 Pv 447/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/467/05/2022 (pdf, 138 KB) 07.07.2022 Pv 167/22/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/233/03/2022 (pdf, 117 KB) 25.03.2022 Pv 299/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/221/06/2021 (pdf, 115 KB) 29.06.2021 Pv 568/18/2204 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/222/06/2021 (pdf, 151 KB) 29.06.2021 Pv 584/19/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/119/04/2021 (pdf, 120 KB) 07.05.2021 Pv 58/21/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/19/01/2021 (pdf, 112 KB) 05.02.2021 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/428/06/2020 (pdf, 125 KB) 03.07.2020 Pv 406/18/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/145/09/2019 (pdf, 142 KB) 27.09.2019 Pv 100/19/2204 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/85/07/2019 (pdf, 145 KB) 19.07.2019 Pv 46/18/2204 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/7/01/2019 (pdf, 152 KB) 15.01.2019 Pv 23/18/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/167/11/2018 (pdf, 165 KB) 27.11.2018 Pv 176/16/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/109/07/2018 (pdf, 109 KB) 08.08.2018 Pv 189/18/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/53/04/2018 (pdf, 133 KB) 20.04.2018 Pv 613/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/02/2018 (pdf, 120 KB) 10.03.2018 Pv 551/17/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/31/04/2017 (pdf, 153 KB) 01.12.2017 Pv 227/16/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/3/01/2017 (pdf, 112 KB) 07.02.2017 Pv 1000/16/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/71/11/2016 (pdf, 129 KB) 06.12.2016 Pv 248/16/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/66/11/2016 (pdf, 110 KB) 29.11.2016 Pv 542/14/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/26/08/2016 (pdf, 137 KB) 17.09.2016 Pv 887/15/2204 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/07/2016 (pdf, 110 KB) 02.08.2016 Pv 523/14/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/17/06/2016 (pdf, 141 KB) 28.06.2016 Pv 340/14/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/16/06/2016 (pdf, 103 KB) 18.06.2016 Pv 465/15/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/14/05/2016 (pdf, 146 KB) 07.06.2016 Pv 778/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.