JUDr. Matúš Pavlík

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom výstavbou, oznámenie o určení súpisného čísla 2016 80000€
Záhrady Darovacia zmluva 2013 30000€
Ostatné plochy Darovacia zmluva 2013 300€
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2013 10000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2017-2020 18000 18000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2014
Hypotekárny úver 2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom výstavbou, oznámenie o určení súpisného čísla 2016 80000€
Záhrady Darovacia zmluva 2013 30000€
Ostatné plochy Darovacia zmluva 2013 300€
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2013 10000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2017-2020 18000 18000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2014
Hypotekárny úver 2017
Spotrebiteľský úver 2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom výstavbou, oznámenie o určení súpisného čísla 2016
Záhrady Darovacia zmluva 2013
Ostatné plochy Darovacia zmluva 2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2014
Hypotekárny úver 2017
Spotrebiteľský úver 2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom výstavbou, oznámenie o určení súpisného čísla 2016
Záhrady Darovacia zmluva 2013
Ostatné plochy Darovacia zmluva 2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2014
Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu 2014
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrady Darovacia zmluva 2013
Ostatné plochy Darovacia zmluva 2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.