JUDr. Peter Pekara

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt žiadosť o zápis rozostavaného bytu podľa zmluvy o výstavbe bytu 12.03.2008 50000 €
záhrady kúpna zmluva 20.01.2011 700 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 20.01.2011 500 €
rodinný dom kúpna zmluva 04.03.2019 55900 € 55900 €
orná pôda kúpna zmluva 04.03.2019 55900 € 55900 €
ostatná plocha kúpna zmluva 04.03.2019 55900 € 55900 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.03.2019 55900 55900
orná pôda kúpna zmluva 24.04.2019 3000 3000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinancovanie 01.02.2015
hypotekárny úver 27.12.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.