Mgr. Alexander Péter

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 4,000e
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006 33.000e
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998 100e
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998 200e
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998 110e
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998 20e
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 25e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 400e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998 3,750e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 35e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999 100e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 900e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 650e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 600e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 460e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 285e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 280e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 530e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 20e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1e
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 35e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 2,500e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 1e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 325e
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998 120e
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005 33.000e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 15e
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015 127,000e
1izb.byt kupna zmluva 02.11.2018 91,500e
2izb.byt HU Prima banka kupna zmluva 07.03.2018 111,500e
2izb.byt HU SLSP kupna zmluva 16.07.2018 118,000e
pozemok 47m2 kupna zmluva 02.11.2018
byt košice darovacia zmluva 2019 65.000e
rodinny dom turnianska nova ves darovacia zmluva 2019 10.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 100e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.320e
pozemok darovacia zmluva 2019 940e
rodinny dom darovacia zmluva 2019 2.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 55e
pozemok darovacia zmluva 2019 85e
pozemok darovacia zmluva 2019 300e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.830e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 360e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 235e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 75e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 255e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 5e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 30e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 640e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 200e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 130e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 355e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 275e
pozemok-trvale trtavnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-lesne pozemky darovacia zmluva 2019 400e
pozemok darovacia zmluva 2019 1e
pozemok darovacia zmluva 2019 25e
pozemok darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.4e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 1.7e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 225e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 85e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.5e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 5.5e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 11,2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 40e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.25e
pozemok dar.zmluva 2019 25e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.7e
pozemok dar.zmluva 2019 180e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 6e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 1.700e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 36e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,35e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 3.200e
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 5.000e
osobny učet prima banka splacanie hu priebežne 1.000e
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 01.08.2019 36.500 33.000€
osobne auto mazda cx-5 leasingova zmluva 2019 32.000e 32.000e
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 2023 48.000e 50.000e
osobne auto VW tiguan kupna zmluva 2023 50.000e 50.000e
osobne auto cupra kupna zmluva 2023 40.000e 40.000e
osobne auto toyota verso kupna zmluva 2023 47.000e 47.000e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.04.2013
pôžička 2012
pôžička 2013
hypotekárny úver 2018-2022
leasingova zmluva tatra leasing 2023
spotrebný úver 2023
spotrebná úver 2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 4,000e
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006 33.000e
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998 100e
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998 200e
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998 110e
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998 20e
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 25e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 400e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998 3,750e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 35e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999 100e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 900e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 650e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 600e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 460e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 285e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 280e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 530e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 20e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1e
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 35e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 2,500e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 1e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 325e
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998 120e
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005 33.000e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 15e
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015 127,000e
1izb.byt kupna zmluva 02.11.2018 91,500e
2izb.byt HU Prima banka kupna zmluva 07.03.2018 111,500e
2izb.byt HU SLSP kupna zmluva 16.07.2018 118,000e
pozemok 47m2 kupna zmluva 02.11.2018
byt košice darovacia zmluva 2019 65.000e
rodinny dom turnianska nova ves darovacia zmluva 2019 10.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 100e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.320e
pozemok darovacia zmluva 2019 940e
rodinny dom darovacia zmluva 2019 2.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 55e
pozemok darovacia zmluva 2019 85e
pozemok darovacia zmluva 2019 300e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.830e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 360e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 235e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 75e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 255e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 5e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 30e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 640e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 200e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 130e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 355e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 275e
pozemok-trvale trtavnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-lesne pozemky darovacia zmluva 2019 400e
pozemok darovacia zmluva 2019 1e
pozemok darovacia zmluva 2019 25e
pozemok darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.4e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 1.7e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 225e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 85e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.5e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 5.5e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 11,2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 40e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.25e
pozemok dar.zmluva 2019 25e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.7e
pozemok dar.zmluva 2019 180e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 6e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 1.700e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 36e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,35e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 3.200e
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 1,000e
osobny učet prima banka splacanie hu priebežne 30.000e
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 01.08.2019 36.500 33.000€
osobne auto seat Tarraco kupna zmluva 01.12.2019 36.900e 33.000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.04.2013
pôžička 2012
pôžička 2013
hypotekárny úver 2018-2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 4,000e
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006 33.000e
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998 100e
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998 200e
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998 110e
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998 20e
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 25e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 400e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998 3,750e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 35e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999 100e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 900e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 650e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 600e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 460e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 285e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 280e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 530e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 20e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1e
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 35e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 2,500e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 1e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 325e
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998 120e
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005 33.000e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 15e
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015 127,000e
1izb.byt kupna zmluva 02.11.2018 91,500e
2izb.byt HU Prima banka kupna zmluva 07.03.2018 111,500e
2izb.byt HU SLSP kupna zmluva 16.07.2018 118,000e
pozemok 47m2 kupna zmluva 02.11.2018
byt košice darovacia zmluva 2019 65.000e
rodinny dom turnianska nova ves darovacia zmluva 2019 10.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 100e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.320e
pozemok darovacia zmluva 2019 940e
rodinny dom darovacia zmluva 2019 2.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 55e
pozemok darovacia zmluva 2019 85e
pozemok darovacia zmluva 2019 300e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.830e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 360e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 235e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 75e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 255e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 5e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 30e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 640e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 200e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 130e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 355e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 275e
pozemok-trvale trtavnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-lesne pozemky darovacia zmluva 2019 400e
pozemok darovacia zmluva 2019 1e
pozemok darovacia zmluva 2019 25e
pozemok darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.4e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 1.7e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 225e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 85e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.5e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 5.5e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 11,2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 40e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.25e
pozemok dar.zmluva 2019 25e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.7e
pozemok dar.zmluva 2019 180e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 6e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 1.700e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 36e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,35e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 3.200e
1izb.byt HU SLSP kupna zmluva 2021 115.000€ 115.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 1,000e
osobny učet prima banka splacanie hu priebežne 10.000€
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 01.08.2018 33.500e 23.000
osobne auto seat kupna zmluva 01.12.2019 34.900e 25.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vsetky vklady cca 2.000€ priebežne
pohľadávka z nájmu pôdy dedenie v roku 1998 1998 320€ 320€
pohľadávky z nájmu bytov kúpa a následný prenájom priebežne spolu 1.850€ 1.850€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.04.2013
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
hypotekárny úver 2021
pôžička 2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 4,000e
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006 33.000e
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998 100e
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998 200e
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998 110e
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998 20e
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 25e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 400e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998 3,750e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 35e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999 100e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 900e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 650e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 600e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 460e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 285e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 280e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 530e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 20e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1e
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 35e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 2,500e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 1e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 325e
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998 120e
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005 33.000e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 15e
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015 127,000e
1izb.byt kupna zmluva 02.11.2018 91,500e
2izb.byt HU Prima banka kupna zmluva 07.03.2018 111,500e
2izb.byt HU SLSP kupna zmluva 16.07.2018 118,000e
pozemok 47m2 kupna zmluva 02.11.2018
byt košice darovacia zmluva 2019 65.000e
rodinny dom turnianska nova ves darovacia zmluva 2019 10.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 100e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.320e
pozemok darovacia zmluva 2019 940e
rodinny dom darovacia zmluva 2019 2.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 55e
pozemok darovacia zmluva 2019 85e
pozemok darovacia zmluva 2019 300e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.830e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 360e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 235e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 75e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 255e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 5e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 30e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 640e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 200e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 130e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 355e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 275e
pozemok-trvale trtavnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-lesne pozemky darovacia zmluva 2019 400e
pozemok darovacia zmluva 2019 1e
pozemok darovacia zmluva 2019 25e
pozemok darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.4e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 1.7e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 225e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 85e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.5e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 5.5e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 11,2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 40e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.25e
pozemok dar.zmluva 2019 25e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.7e
pozemok dar.zmluva 2019 180e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 6e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 1.700e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 36e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,35e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 3.200e
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 1,000e
osobny učet prima banka splacanie hu priebežne 30.000e
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 01.08.2018 33.500e 23.000
osobne auto seat kupna zmluva 01.12.2019 34.900e 25.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.04.2013
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
leasing 2019
leasing 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 4,000e
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006 33.000e
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998 100e
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998 200e
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998 110e
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998 20e
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998 25e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 400e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998 3,750e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998 35e
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999 100e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,200e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 900e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 650e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 250e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 600e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 460e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 285e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 280e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 530e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 20e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999 800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 1e
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999 1,800e
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999 35e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 2,500e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 1e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 325e
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998 120e
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005 33.000e
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998 15e
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015 127,000e
1izb.byt kupna zmluva 02.11.2018 91,500e
2izb.byt HU Prima banka kupna zmluva 07.03.2018 111,500e
2izb.byt HU SLSP kupna zmluva 16.07.2018 118,000e
pozemok 47m2 kupna zmluva 02.11.2018
byt košice darovacia zmluva 2019 65.000e
rodinny dom turnianska nova ves darovacia zmluva 2019 10.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 100e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.320e
pozemok darovacia zmluva 2019 940e
rodinny dom darovacia zmluva 2019 2.000e
pozemok darovacia zmluva 2019 55e
pozemok darovacia zmluva 2019 85e
pozemok darovacia zmluva 2019 300e
pozemok-zahrada darovacia zmluva 2019 1.830e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 360e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 235e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 75e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 255e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 5e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 30e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 640e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 200e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 130e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 355e
pozemok-trvale travnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-orna pôda darovacia zmluva 2019 275e
pozemok-trvale trtavnate porasty darovacia zmluva 2019 45e
pozemok-lesne pozemky darovacia zmluva 2019 400e
pozemok darovacia zmluva 2019 1e
pozemok darovacia zmluva 2019 25e
pozemok darovacia zmluva 2019 15e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty darovacia zmluva 2019 0.4e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 1.7e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 225e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.9e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 85e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.5e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 5.5e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.05e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.3e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.4e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,1e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 11,2e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 40e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.25e
pozemok dar.zmluva 2019 25e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 10e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 0.2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0.7e
pozemok dar.zmluva 2019 180e
pozemok-orna pôda dar.zmluva 2019 0e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 6e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 1.700e
pozemok-travnate porasty dar,zmluva 2019 36e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 2e
pozemok-travnate porasty dar.zmluva 2019 0,35e
pozemok-lesne pozemky dar.zmluva 2019 3.200e
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 1,000e
osobny učet prima banka splacanie hu priebežne 8.000e
osobne auto toyota ch-r kupna zmluva 11.12.2018 20.000e 14.000e
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 01.08.2018 33.500e 28.000e
osobne auto seat kupna zmluva 01.12.2019 34.900e 31.000e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.04.2013
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
leasing 2018
leasing 2019
leasing 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015
1izb.byt kupna zmluva 02.11.2018
2izb.byt HU Prima banka kupna zmluva 07.03.2018
2izb.byt HU SLSP kupna zmluva 16.07.2018
pozemok 47m2 kupna zmluva 02.11.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 2.000e
osobny učet prima banka splacanie hu priebežne 1.000e
osobne auto toyota ch-r kupna zmluva 11.12.2018 20.000e 17.000e
osobne auto skoda kodiaq kupna zmluva 01.08.2018 33.500e 33.500e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.04.2013
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
leasing 2018
leasing 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Spoločný účet s rodičmi prima banka SR sporenie priebežne cca 30.000e
osobný automobil Mazda leasing Impuls 15.000
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 320e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
byt 4izb.HU Sberbank kupna zmluva 02.05.2012
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015
byt HU SLSP kupna zmluva 18.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Spoločný účet s rodičmi Volksbank SR sporenie priebežne cca 20.000
osobný automobil Mazda leasing Impuls 15.000
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne 200e
osobny automobil ford focus r.v.2011 kupna zmluva 7.800e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing auto 01.10.2013
hypotekárny úver 01.04.2013
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
hypotekarny uver SLSP 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU SLSP kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
byt 4izb.HU Sberbank kupna zmluva 02.05.2012
byt HU SLSP kupna zmluva 15.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný Sporiaci účet vub sporenie priebežne
Spoločný účet s rodičmi Volksbank SR sporenie priebežne
osobný automobil Mazda leasing Impuls
osobný účet SLSP splacanie hu priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing auto 01.10.2013
hypotekárny úver 01.04.2013
hypotekárny úver 01.08.2015
pôžička 2012
pôžička 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU Volksbank kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
byt kupna zmluva 03.05.2007
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
byt 4izb. kupna zmluva 02.05.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný Sporiaci účet vub sporenie priebežne
sporiaci učet SBERBANK sporenie priebežne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU Volksbank kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
byt kupna zmluva 03.05.2007
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
-byt -hu Sberbank kupna zmluva 02.05.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný Sporiaci účet vub sporenie priebežne
Spoločný účet s rodičmi Volksbank SR sporenie priebežne
osobné motorové vozidlo Ford Mondeo kupa 01.02.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU Volksbank kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
byt kupna zmluva 03.05.2007
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
byt 4izb. kupna zmluva 02.05.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný Sporiaci účet vub sporenie priebežne
Spoločný účet s rodičmi Volksbank SR sporenie priebežne
osobné motorové vozidlo Ford Mondeo kupa 01.02.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
byt 1izb.-HU Volksbank kupna zmluva 30.08.2006
Trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnate porasty Dedičstvo 11.12.1998
Orna pôda dedičstvo 11.12.1998
Orná Pôda Dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998
byt kupna zmluva 03.05.2007
Trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôda dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Orná pôsa dedičstvo 11.12.1998/1999
Orná pôda dedenie 11.12.1998/1999
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Lesné pozemky dedičstvo 11.12.1998
byt 2izb. kupna zmluva 04.04.2005
Lesné pozemky dedenie 11.12.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný Sporiaci účet ČSOB sporenie priebežne
Spoločný účet s rodičmi Volksbank SR sporenie priebežne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (31)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/10/03/2016 25.03.2016 2 Pv 363/15/1106 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/203/10/2023 03.11.2023 1 Pv 275/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/154/08/2023 25.08.2023 1 Pv 150/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/147/07/2023 18.08.2023 2 Pv 326/21/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/115/06/2023 04.07.2023 2 Pv 48/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/66/03/2023 31.03.2023 2 Pv 164/22/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/01/2023 26.01.2023 2 Pv 256/22/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/11/01/2023 21.01.2023 1 Pv 222/22/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/242/12/2022 28.12.2022 1 Pv 338/22/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/07/2013 (rtf, 58 KB) 28.04.2012 1 Pv 327/11/1106 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/126/06/2022 02.07.2022 2 Pv 131/22/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/78/04/2022 27.05.2022 2 Pv 127/21/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/14/01/2022 15.02.2022 2 Pv 310/21/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/143/05/2017 06.06.2017 2 Pv 410/16/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/02/2024 16.02.2024 2 Pv 272/23/1106 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/03/2024 14.03.2024 2 Pv 281/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/03/2024 (pdf, 93 KB) 14.03.2024 2 Pv 281/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/02/2024 (pdf, 114 KB) 16.02.2024 2 Pv 272/23/1106 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/203/10/2023 (pdf, 92 KB) 03.11.2023 1 Pv 275/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/154/08/2023 (pdf, 92 KB) 25.08.2023 1 Pv 150/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/147/07/2023 (pdf, 93 KB) 18.08.2023 2 Pv 326/21/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/115/06/2023 (pdf, 92 KB) 04.07.2023 2 Pv 48/23/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/66/03/2023 (pdf, 97 KB) 31.03.2023 2 Pv 164/22/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/01/2023 (pdf, 89 KB) 26.01.2023 2 Pv 256/22/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/11/01/2023 (pdf, 93 KB) 21.01.2023 1 Pv 222/22/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/242/12/2022 (pdf, 89 KB) 28.12.2022 1 Pv 338/22/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/126/06/2022 (pdf, 92 KB) 02.07.2022 2 Pv 131/22/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/78/04/2022 (pdf, 86 KB) 27.05.2022 2 Pv 127/21/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/14/01/2022 (pdf, 90 KB) 15.02.2022 2 Pv 310/21/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/143/05/2017 (pdf, 106 KB) 06.06.2017 2 Pv 410/16/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/10/03/2016 (pdf, 91 KB) 25.03.2016 2 Pv 363/15/1106 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.