Okresná prokuratúra Malacky Sasinkova 71 (P.O.BOX 41), 901 01 Malacky

Okresným prokurátorom je JUDr. Beata Vítková.

Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 508,36 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 277,84 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 52,02 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 441,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 36,44% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Malacky
Sasinkova 71
901 01 Malacky
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Matej Podmajerský, PhD. námestník okresného prokurátora
JUDr. Beata Vítková okresná prokurátorka

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.