Mgr. Sabína Petríková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava III.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt 2i, Odborárska ul. 58 m2 Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363 - 84.500
Pozemok Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobný automobil Kúpna zmluva 2020-07-18 23.990,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond Amundi Rytmus P6 2013-09-11 8.425,3
NN DSS Starobné dôchodkové sporenie 2013-03-01 12.506,25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2013-09-09 5704,23
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2014-01-09 163,32
NN Tatry Sympatia DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 2016-12-09 721,66
VÚB bežný účet 2017-03-10 46,74
VÚB sporiaci účet 2017-03-10 53,06
Partners Investments Riadené portfólio ETF 2019-10-28 1.585,59
NN Profi Invest (investičné životné poistenie) 2014-08-11 2.955,62
NN Smart Extra (investičné životné poistenie) 2013-08-27 4.381,55
VÚB sporiaci účet 2020-02-12 2.472,02
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM - hlavný úver 2017-05-31
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM doplnkový úver 2017-05-31
ČSOB Leasing 2020-07-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt 2i, Odborárska ul. 58 m2 Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363 - 84.500
Pozemok Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobný automobil Kúpna zmluva 2020-07-18 23.990,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond Amundi Rytmus P6 2013-09-11 6.358,38
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2013-09-09 4.137,99
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2014-01-09 164,53
NN DSS Starobné dôchodkové sporenie 2013-03-01 8.364,17
NN Tatry Sympatia DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 2016-12-09 499,95
VÚB bežný účet 2017-03-10 952,19
VÚB sporiaci účet 2017-03-10 2.003,75
mBank bežný účet 2012-10-20 9,12
mBank sporiaci účet 2012-10-20 46,01
Partners Investments Riadené portfólio ETF 2019-10-28 793,22
NN Profi Invest (investičné životné poistenie) 2014-08-11 2.199,23
NN Smart Extra (investičné životné poistenie) 2013-08-27 3.592,32
VÚB sporiaci účet 2020-02-12 541,82
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM - hlavný úver 2017-05-31
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM doplnkový úver 2017-05-31
ČSOB Leasing 2020-07-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt 2i, Odborárska ul. 58 m2 Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363 - 84.500
Pozemok Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond Amundi Rytmus P6 2013-09-11 5232,56
Podielový fond AXA EUR Konto 2013-09-09 3117,35
Podielový fond AXA EUR Konto 2014-01-09 155
AXA DDS Starobné dôchodkové sporenie 2013-03-01 4334,60
AXA DDS DOplnkové dôchodkové sporenie 2016-12-09 499,95
VÚB bežný účet 2017-03-10 2073,68
VÚB sporiaci účet 2017-03-10 867,82
mBank bežný účet 2012-10-20 9,12
mBank sporiaci účet 2012-10-20 46,01
Partners Investments Riadené portfólio ETF 2019-10-28 204,67
Aegon Profi Invest (investičné životné poistenie) 2014-08-11 1052,92
NN Smart Extra (investičné životné poistenie) 2013-08-27 2112,13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM - hlavný úver 2017-05-31
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM doplnkový úver 2017-05-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt 2i, Odborárska ul. 58 m2 Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19
Pozemok Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond Amundi Rytmus P6 2013-09-11 4963,32
Podielový fond AXA EUR Konto 2013-09-09 2520,39
Podielový fon AXA EUR Konto 2014-01-09 166,15
AXA DDS Starobné dôchodkové sporenie 2013-03-01 5328,56
AXA DDS DOplnkové dôchodkové sporenie 2016-12-09 565,36
VÚB bežný účet 2017-03-10 2091,42
VÚB sporiaci účet 2017-03-10 667,07
mBank bežný účet 2012-10-20 9,12
mBank sporiaci účet 2012-10-20 46,01
Partners Investments Riadené portfólio ETF 2019-10-28 49,86
Aegon Profi Invest (investičné životné poistenie) 2014-08-11 1339,02
NN Smart Extra (investičné životné poistenie) 2013-08-27 2112,13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM - hlavný úver 2017-05-31
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM doplnkový úver 2017-05-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (18)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/578/08/2022 2022-08-19 2 Pv 442/20/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/56/01/2022 2022-02-04 2 Pv 357/21/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/861/12/2021 2021-12-29 1 Pv 259/21/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/668/10/2021 2021-10-20 2 Pv 297/17/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/386/06/2021 2021-07-15 2 Pv 104/19/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/336/05/2021 2021-06-10 2 Pv 259/18/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/327/05/2021 2021-06-02 3 Pv 367/20/1103 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/224/04/2021 2021-04-30 3 Pv 310/19/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/225/04/2021 2021-04-29 2 Pv 170/19/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/578/08/2022 2022-08-19 2 Pv 442/20/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/56/01/2022 2022-02-04 2 Pv 357/21/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/861/12/2021 2021-12-29 1 Pv 259/21/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/668/10/2021 2021-10-20 2 Pv 297/17/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/386/06/2021 2021-07-15 2 Pv 104/19/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/336/05/2021 2021-06-10 2 Pv 259/18/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/327/05/2021 2021-06-02 3 Pv 367/20/1103 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/224/04/2021 2021-04-30 3 Pv 310/19/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/225/04/2021 2021-04-29 2 Pv 170/19/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.