JUDr. Janka Bocanová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 04.12.2001 10000
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 2,29
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 47,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 30,53
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 6
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 8,86
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 5,19
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2020 139000
peňažné vklady v bankách predaj dedičstva - byt 17.06.2019 96000 96000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 04.12.2001 10000
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 2,29
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 47,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 30,53
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 6
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 8,86
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015 5,19
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2019 120000
peňažné vklady v bankách predaj dedičstva - byt 17.06.2019 96000 96000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
byt dedičstvo 03.05.2013
plochy a nádvoria dedičstvo 03.05.2013
garáž dedičstvo 03.05.2013
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2017 114415
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
byt dedičstvo 03.05.2013
plochy a nádvoria dedičstvo 03.05.2013
garáž dedičstvo 03.05.2013
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2017 108300
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
byt dedičstvo 03.05.2013
plochy a nádvoria dedičstvo 03.05.2013
garáž dedičstvo 03.05.2013
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2015 99000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
byt dedičstvo 03.05.2013
plochy a nádvoria dedičstvo 03.05.2013
garáž dedičstvo 03.05.2013
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
byt dedičstvo 03.05.2013
plochy a nádvoria dedičstvo 03.05.2013
garáž dedičstvo 03.05.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
byt dedičstvo 03.05.2013
plochy a nádvoria dedičstvo 03.05.2013
garáž dedičstvo 03.05.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2004
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.12.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2004
peňažné vklady v bankách úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.