Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 26 Spišská Nová Ves

Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 981,64 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 293,09 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 56,28 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 558,43 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 26,6% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Elektrárenská 1
052 26 Spišská Nová Ves
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jozef Barabás námestník okresného prokurátora
JUDr. Branislav Kročian okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.