Mgr. Eva Pirošová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Považská Bystrica.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Považská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom vysporiadanie BSM 15.11.2018 80 000 € 160 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.11.2018 10 000 €
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006 1660 €
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006 300 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010 16 €
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010 1328 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010 1328 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010 1328 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 525 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 411 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 524 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006 1328 €
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006 1328 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 06.03.2019 10 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2021 12 110 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.11.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom vysporiadanie BSM 15.11.2018 80 000 € 160 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.11.2018 10 000 €
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006 1660 €
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006 300 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010 16 €
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010 1328 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010 1328 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010 1328 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 525 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 411 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 524 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006 1328 €
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006 1328 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 06.03.2019 10 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2020 9 900 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.11.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom vysporiadanie BSM 15.11.2018 80 000 € 160 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.11.2018 10 000 €
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006 1660 €
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006 300 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010 16 €
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010 1328 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010 1328 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010 1328 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 525 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 411 €
orná pôda darovanie 01.12.2010 524 €
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006 1328 €
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006 1328 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 06.03.2019 10 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2018 13 500 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.11.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vysporiadanie BSM 15.11.2018
zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.11.2018
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2018 11 000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.11.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trvánaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2017 56 500,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trvánaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2016 32 000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trvánaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 08.03.2012
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trvánaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 08.03.2012
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trvánaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 08.03.2012
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.02.2010
trvalé trvánaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 26.02.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 08.03.2012
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 07.12.1999
rodinný dom dedičstvo 13.04.2006
zast. plochy a nádvoria dedičstvo 13.04.2006
ostatné plochy dedičstvo 13.04.2006
zast. plochy a nádvoria dedičstvo 13.04.2006
záhrady dedičstvo 13.04.2006
zast. plochy a nádvoria dedičstvo 13.04.2006
orná pôda dedičstvo 13.04.2006
zast. plochy a nádvoria dedičstvo 26.02.2010
spoločné urb. pozemky dedičstvo 13.04.2006
trávnaté porasty dedičstvo 13.04.2006
tráv. porasty a lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
tráv. porasty dedičstvo 13.04.2006
lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
tráv. porasty dedičstvo 13.04.2006
lesné pozemky dedičstvo 13.04.2006
vodné plochy dedičstvo 13.04.2006
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
orná pôda darovanie 01.12.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Obžalujú šiestich skínov, ktorí na koncerte v Papradne propagovali fašizmus · SME
  Považská Bystrica 5. júna (TASR) - Považskobystrická prokurátorka podá v piatok obžalobu na šiestich skínov, ktorí vlani v septembri na neonacistickom ...
 • Obžalujú skínov z Papradna · SME
  POVAŽSKÁ BYSTRICA - Považskobystrická prokurátorka podá v piatok obžalobu na šiestich skínov, ktorí vlani v septembri na neonacistickom koncerte v Papradne propagovali fašizmus.
 • Z propagácie fašizmu obžalujú šiestich skínov · SME
  Považskobystrická prokurátorka podá v piatok obžalobu na šiestich skínov, ktorí vlani v septembri na neonacistickom koncerte v Papradne propagovali
 • Najťažšie je dokazovanie · SME
  Považská Bystrica - Dokazovanie trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného, podľa paragrafu 248a trestného zákona, je veľmi obtiažne. Proces dokazovania, či zamestnávateľ, ktorý nevyplatil mzdy, bol alebo nebol objektívne v platobnej neschopnosti, je z
 • Tipovacia súťaž - poradie po 12. kole · SME
  68 - Tatiana Sklenárová, Šaľa; 66 - Ladislav Babóti, Vlčany; 65 - Tibor Karácsony, Váhovce, Dušan Bogár, Kráľová n/V.
 • Tipovacia súťaž - konečné poradie · SME
  Konečné poradie: 1. Dušan Bogár, Kráľová n/V., 2. Jaroslav Čerhák, Trnovec, 3. Ján Sikoriak, T. Nemce, 4. Ján Slíž, Beladice, 5. Marián Havala, J. Kostoľany

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.