JUDr. Jana Piršelová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná Organizácia.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
časť rodinného domu a pozemku kúpa 2000 300.000 Sk
orná oôda dar,kúpa 1998 50.000 Sk
orná pôda dar 1998 110.000 Sk
orná pôda dar,kúpa 1999 23.000.-Sk
vinice kúpa 2008 933.600.-Sk
orná pôda kúpa 2011 83.540.-Eur
orná pôda kúpa 2012 20.000.-Eur
nebytový priestor kúpa 2003 1.400.000.-Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad sporenie od 2006 60.000 60.000
zariadenie bytu kúpa od 1996 15.000.-Eur 15.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2014 70.000.-Eur 70.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2018 32.000.-Eur 32.000.-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
časť rodinného domu a pozemku kúpa 2000 300.000 Sk
orná oôda dar,kúpa 1998 50.000 Sk
orná pôda dar 1998 110.000 Sk
orná pôda dar,kúpa 1999 23.000.-Sk
vinice kúpa 2008 933.600.-Sk
orná pôda kúpa 2011 83.540.-Eur
orná pôda kúpa 2012 20.000.-Eur
nebytový priestor kúpa 2003 1.400.000.-Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad sporenie od 2006 50.000.-Eur 50.000.-Eur
zariadenie bytu kúpa od 1996 15.000.-Eur 15.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2014 70.000.-Eur 70.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2018 32.000.-Eur 32.000.-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
časť rodinného domu a pozemku kúpa 2000 300.000 Sk
orná oôda dar,kúpa 1998 50.000 Sk
orná pôda dar 1998 110.000 Sk
orná pôda dar,kúpa 1999 23.000.-Sk
vinice kúpa 2008 933.600.-Sk
orná pôda kúpa 2011 83.540.-Eur
orná pôda kúpa 2012 20.000.-Eur
nebytový priestor kúpa 2003 1.400.000.-Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad sporenie od 2006 40.000.-Eur 40.000.-
zariadenie bytu kúpa od 1996 15.000.-Eur 15.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2014 70.000.-Eur 70.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2018 32.000.-Eur 32.000.-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
časť rodinného domu a pozemku kúpa 2000 300.000 Sk
orná oôda dar,kúpa 1998 50.000 Sk
orná pôda dar 1998 110.000 Sk
orná pôda dar,kúpa 1999 23.000.-Sk
vinice kúpa 2008 933.600.-Sk
orná pôda kúpa 2011 83.540.-Eur
orná pôda kúpa 2012 20.000.-Eur
nebytový priestor kúpa 2003 1.400.000.-Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad sporenie od 2006 40.000.-Eur 40.000.-
zariadenie bytu kúpa od 1996 15.000.-Eur 15.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2014 70.000.-Eur 70.000.-Eur
motorové vozidlo kúpa 2018 32.000.-Eur 32.000.-Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar,kúpa 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar,kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažný vklad sporenie od 2006 30000
zariadenie bytu kúpa 1996 15000
motorové vozidlo kúpa 2014 70000
motorové vozidlo kúpa 2018 32000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar,kúpa 1998
orna pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar a kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.vozidlo kúpa 2011 60000
peňažný vklad sporenie od 2006 30000
zariadenie bytu kúpa od 1996 15000
mot.vozidlo kúpa 2014 70000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar,kúpa 1998
orna pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar a kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.vozidlo kúpa 2011 60000
peňažný vklad sporenie od 2006 30000
zariadenie bytu kúpa od 1996 15000
mot.vozidlo kúpa 2014 70000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar akúpa 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar a kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
mot.vozidlo kúpa 2011
peňažný vklad sporenie od 2006
zariadenie bytu kúpa od 1996
mot.vozidlo kúpa 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar akúpa 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar a kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
mot.vozidlo kúpa 2011
peňažný vklad sporenie od 2006
zariadenie bytu kúpa od 1996
mot.vozidlo kúpa 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar akúpa 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar a kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
mot.vozidlo kúpa 2008
mot.vozidlo kúpa 2005
mot.vozidlo kúpa 2011
peňažný vklad sporenie od 2006
zariadenie bytu kúpa od 1996
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 2000
pozemok kúpa 2000
pozemok kúpa 2009
orná pôda dar akúpa 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar 1998
orná pôda dar a kúpa 1999
vinice kúpa 2008
orná pôda kúpa 2011
orná pôda kúpa 2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
mot.vozidlo kúpa 2008
mot.vozidlo kúpa 2005
mot.vozidlo kúpa 2011
peňažný vklad sporenie od 2006
zariadenie bytu kúpa od 1996
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
časť rodinného domu kúpa 2OOO
časť rodinného domu kúpa 2009
nebytový priestor kúpa 2003
pozemok kúpa 2009
pozemok kúpa 2000
pozemok dar a kúpa 1998-1999
pozemok kúpa 2008
pozemok kúpa 2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 2005
motorové vozidlo kúpa 2008
peňažný vklad v banke sporenie od 2006
zariadenie bytu kúpa od 1996
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.