Mgr. Matej Podmajerský, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011 spolu 60.000 eur spolu 105.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch príjem a úver 01.06.2018 35.000 eur 35.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.08.2017
úver 13.05.2019
úver 14.08.2020
úver 29.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011 spolu 60.000 eur spolu 105.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch príjem a úver 01.06.2018 30.000 eur 30.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.08.2017
úver 13.05.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v peňažných ústavoch sporiace produkty konečná cena na konci roka 2017 12.200 eur 12.200 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 03.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 17.06.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave darovanie + úroky 16.12.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 20.06.2011
úver 14.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave darovanie 16.12.2011
vklad v peňažnom ústave príjem + úver 20.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave darovanie 16.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy kúpa 07.10.2011
záhrady kúpa 07.10.2011
rodinný dom kúpa 07.10.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave darovanie 16.12.2011
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
článok v Justičnej revue 110 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.