JUDr. Jaromír Prokeš, PhD.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16 196082 196082
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-07-10 30758 30758
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-12-10 22600 22600
motocykel kúpna zmluva 2021-05-19 7550 7550
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 12300 12300
úspory v banke úspory z platu 2024-03-04 30000 30000
podiel v obchodnej spoločnosti kúpna zmluva 2020-06-16 1 2859
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16 196082 196082
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-07-10 30758 30758
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-12-10 22600 22600
motocykel kúpna zmluva 2021-05-19 7550 7550
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 12300 12300
úspory v banke úspory z platu 2019-03-04 8500 8500
podiel v obchodnej spoločnosti kúpna zmluva 2020-06-16 1 2859
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16 196082 196082
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-07-10 30758 30758
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-12-10 22600 22600
motocykel kúpna zmluva 2021-05-19 7550 7550
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 12300 12300
úspory v banke úspory z platu 2019-03-04 11143 11143
podiel v obchodnej spoločnosti kúpna zmluva 2020-06-16 1 2859
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16 196082 196082
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-07-10 30758 30758
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 12300 12300
úspory v banke úspory z platu 2019-03-04 28000 28000
podiel v obchodnej spoločnosti kúpna zmluva 2020-06-16 1 2859
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16 196082 196082
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-07-10 30758 30758
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30 33 33
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 12000 12000
úspory v banke úspory z platu 2019-03-04 9000 9000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-07-10 7000 7000
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30 33 33
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 11643 10173
úspory v banke úspory z platu 2019-03-04 6000 6000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2015-12-11
spotrebný úver 2018-07-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20 7000 7000
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30 33 33
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 2013-11-04 10173 10173
úspory v banke úspory z platu 2018-03-15 8268,42 8268,42
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2015-12-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20 7000 7000
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30 33 33
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-04-10
spotrebný úver 2015-12-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2012-04-10
úver 2015-12-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-06
byt kúpna zmluva 2008-02-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2011-11-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-06
byt kúpna zmluva 2008-02-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-05-20
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (39)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/382/11/2016 2016-11-22 Pv 522/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/300/10/2016 2016-10-14 Pv 637/16/3304 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/273/09/2016 2016-09-20 Pv 419/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/277/09/2016 2016-09-20 Pv 247/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/238/06/2016 2016-07-15 Pv 917/15/3304 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/154/04/2016 2016-05-17 Pv 122/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/125/04/2016 2016-07-15 Pv 504/12/3304 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/116/04/2016 2016-04-19 Pv 1240/09/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/5/04/2015 (rtf, 45 KB) 2015-04-03 Pv 688/14/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/69/01/2015 (rtf, 50 KB) 2015-01-09 Pv 776/14/3304 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/63/10/2014 (rtf, 47 KB) 2014-10-21 Pv 992/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/59/08/2014 (rtf, 47 KB) 2014-08-19 Pv 1061/13/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/31/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-05-23 Pv 809/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/30/05/2014 (rtf, 49 KB) 2014-05-06 Pv 113/13/3304 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/25/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-11 Pv 599/11/3304 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/6/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-04 Pv 1078/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/4/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-04 Pv 789/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/85/01/2014 (rtf, 44 KB) 2014-01-04 Pv 409/13/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/71/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-26 Pv 1225/09/3304 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/65/12/2013 (rtf, 42 KB) 2013-11-19 Pv 241/13/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/56/10/2013 (rtf, 50 KB) 2013-10-08 Pv 1042/12/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/39/09/2013 (rtf, 46 KB) 2013-08-27 Pv 49/13/3304 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/28/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-18 Pv 1230/09/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/17/04/2013 (rtf, 65 KB) 2013-03-29 Pv 769/12/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/115/01/2013 (rtf, 61 KB) 2013-01-01 Pv 884/09/3304 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/108/12/2012 (rtf, 57 KB) 2012-12-11 Pv 1273/09/3304 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/65/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-21 Pv 808/11/3304 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/63/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-06-29 Pv 450/11/3304 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/30/04/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-03 Pv 350/11/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trenčín TN/3300/55/06/2018 2018-06-04 1 Kv 42/16/3300 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Trenčín TN/3300/55/06/2018 (pdf, 134 KB) 2018-06-04 1 Kv 42/16/3300 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/382/11/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-22 Pv 522/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/300/10/2016 (pdf, 90 KB) 2016-10-14 Pv 637/16/3304 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/273/09/2016 (pdf, 88 KB) 2016-09-20 Pv 419/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/277/09/2016 (pdf, 86 KB) 2016-09-20 Pv 247/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/238/06/2016 (pdf, 140 KB) 2016-07-15 Pv 917/15/3304 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/154/04/2016 (pdf, 88 KB) 2016-05-17 Pv 122/16/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/125/04/2016 (pdf, 104 KB) 2016-07-15 Pv 504/12/3304 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/116/04/2016 (pdf, 86 KB) 2016-04-19 Pv 1240/09/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.