JUDr. Jaromír Prokeš, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 16.11.2011 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.11.2011 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 16.11.2011 196082 196082
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 10.07.2018 30758 30758
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 04.11.2013 12300 12300
úspory v banke úspory z platu 04.03.2019 28000 28000
podiel v obchodnej spoločnosti kúpna zmluva 16.06.2020 1 2859
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.04.2012
spotrebný úver 28.07.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 16.11.2011 36394 36394
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.11.2011 12524 12524
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 16.11.2011 196082 196082
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 10.07.2018 30758 30758
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 30.09.2011 33 33
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 04.11.2013 12000 12000
úspory v banke úspory z platu 04.03.2019 9000 9000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.04.2012
spotrebný úver 28.07.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 16.11.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.11.2011
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 16.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 10.07.2018 7000 7000
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 30.09.2011 33 33
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 04.11.2013 11643 10173
úspory v banke úspory z platu 04.03.2019 6000 6000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.04.2012
spotrebný úver 11.12.2015
spotrebný úver 28.07.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 16.11.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.11.2011
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 16.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 20.05.2011 7000 7000
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 30.09.2011 33 33
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči dlžníkovi pôžička 04.11.2013 10173 10173
úspory v banke úspory z platu 15.03.2018 8268,42 8268,42
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.04.2012
spotrebný úver 11.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 16.11.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.11.2011
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom individuálna výstavba 16.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 20.05.2011 7000 7000
motorové vozidlo kúpa prenajate veci po skončení leasingu 30.09.2011 33 33
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 10.04.2012
spotrebný úver 11.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.