JUDr. Jana Ristvejová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Martin.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vinice kúpna zmluva 2004-11-12 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 2013-07-17 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2018-01-03 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 2019-10-22 101784,67 101784,67
byt kúpna zmluva 2022-05-03 77500 77500
garáž kúpna zmluva 2022-05-03 11000 11000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpna zmluva 2022-12-05 20792 20792
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2017-11-30
pôžička 2019-01-15
pôžička 2022-12-05
pôžička 2022-12-05
hypotekárny úver 2022-05-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vinice kúpna zmluva 2004-11-12 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 2013-07-17 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2018-01-03 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 2019-10-22 101784,67 101784,67
byt kúpna zmluva 2022-05-03 77500 77500
garáž kúpna zmluva 2022-05-03 11000 11000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpna zmluva 2022-12-05 20792 20792
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2017-11-30
pôžička 2019-01-15
pôžička 2022-12-05
pôžička 2022-12-05
hypotekárny úver 2022-05-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vinice kúpna zmluva 2004-11-12 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 2013-07-17 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2018-01-03 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 2019-10-22 101784,67 101784,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2017-11-30
pôžička 2019-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vinice kúpna zmluva 2004-11-12 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 2013-07-17 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2018-01-03 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 2019-10-22 101784,67 101784,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2017-11-30
pôžička 2019-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vinice kúpna zmluva 2004-11-12 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 2013-07-17 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2018-01-03 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03 2007,72 2007,72
rodinný dom kolaudácia 2019-10-22 101784,67 101784,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2017-11-30
pôžička 2019-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vinice kúpna zmluva 2004-11-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17
vinice kúpna zmluva 2013-07-17
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03
ostatná plocha kúpna zmluva 2018-01-03
orná pôda kúpna zmluva 2018-01-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2018-01-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vinice kúpna zmluva 2004-11-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-11-12
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
orná pôda kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2005-10-03
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17
vinice kúpna zmluva 2013-07-17
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-07-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/68/04/2018 2018-04-28 2 Pv 122/15/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/35/02/2018 2018-02-20 2 Pv 285/16/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/68/04/2018 (pdf, 101 KB) 2018-04-28 2 Pv 122/15/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/35/02/2018 (pdf, 87 KB) 2018-02-20 2 Pv 285/16/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.