JUDr. Jana Ristvejová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Martin.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vinice kúpna zmluva 12.11.2004 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 17.07.2013 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 03.01.2018 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 22.10.2019 101784,67 101784,67
byt kúpna zmluva 03.05.2022 77500 77500
garáž kúpna zmluva 03.05.2022 11000 11000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil kúpna zmluva 05.12.2022 20792 20792
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 30.11.2017
pôžička 15.01.2019
pôžička 05.12.2022
pôžička 05.12.2022
hypotekárny úver 16.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vinice kúpna zmluva 12.11.2004 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 17.07.2013 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 03.01.2018 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 22.10.2019 101784,67 101784,67
byt kúpna zmluva 03.05.2022 77500 77500
garáž kúpna zmluva 03.05.2022 11000 11000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil kúpna zmluva 05.12.2022 20792 20792
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 30.11.2017
pôžička 15.01.2019
pôžička 05.12.2022
pôžička 05.12.2022
hypotekárny úver 16.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vinice kúpna zmluva 12.11.2004 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 17.07.2013 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 03.01.2018 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 22.10.2019 101784,67 101784,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 30.11.2017
pôžička 15.01.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vinice kúpna zmluva 12.11.2004 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 17.07.2013 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 03.01.2018 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 2007,72 2007,72
rodinný dom výstavba 22.10.2019 101784,67 101784,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 30.11.2017
pôžička 15.01.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vinice kúpna zmluva 12.11.2004 221,65 221,65
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 134,69 134,69
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 4,25 4,25
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004 37,57 37,57
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 186,55 186,55
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 26,16 26,16
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 35,26 35,26
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 32,53 32,53
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005 190,87 190,87
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005 28,43 28,43
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 270,89 270,89
vinice kúpna zmluva 17.07.2013 3748,72 3748,72
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013 980,17 980,17
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 32172,63 32172,63
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 3917,52 3917,52
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018 1909,79 1909,79
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 03.01.2018 7492,25 7492,25
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018 2007,72 2007,72
rodinný dom kolaudácia 22.10.2019 101784,67 101784,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 30.11.2017
pôžička 15.01.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vinice kúpna zmluva 12.11.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013
vinice kúpna zmluva 17.07.2013
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018
ostatná plocha kúpna zmluva 03.01.2018
orná pôda kúpna zmluva 03.01.2018
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 03.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vinice kúpna zmluva 12.11.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.11.2004
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
orná pôda kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.10.2005
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013
vinice kúpna zmluva 17.07.2013
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 17.07.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (4)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/68/04/2018 28.04.2018 2 Pv 122/15/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/35/02/2018 20.02.2018 2 Pv 285/16/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/68/04/2018 (pdf, 101 KB) 28.04.2018 2 Pv 122/15/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/35/02/2018 (pdf, 87 KB) 20.02.2018 2 Pv 285/16/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.