JUDr. Eva Satinová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 32.740
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016-10-26 52.938
rodinný dom výstavba 2017-12-15 130.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11.759
osobné vozidlo darovacia zmluva 2022-08-12 19.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka refinančná 2017-11-23
Pôžička 2022-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 32.740
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016-10-26 52.938
rodinný dom výstavba 2017-12-15 130.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11.759
osobné vozidlo darovacia zmluva 2022-08-12 19.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka refinančná 2017-11-23
Pôžička 2022-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 32.740
zastavané plochy a nádvorie darovacia zmluva 2016-10-19 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016-10-26 52.938
rodinný dom výstavba 2017-12-15 130.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11.759
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka refinančná 2017-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 32.740
zastavané plochy a nádvorie drovacia zmluva 2016-10-19 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016-10-26 52.938
rodinný dom výstavba 2017-12-15 130.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11.759 -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka refinančná 2017-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19 0 32.740
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-10-19 0 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19 0 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016-10-26 52.938 0
rodinný dom výstavba 2017-12-15 130.000 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2017-07-04 11.759 -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexihypotéka refinančná 2017-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-10-19
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19
ostatné plochy kúpna zmluva 2016-10-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-26
rozostavaný rodinný dom výstavba 2017-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11759 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na bývanie refinančná 2017-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-10-19
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19
ostatné plochy kúpna zmluva 2016-10-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-26
rozostavaný rodinný dom výstavba 2017-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11759 €
peňažné prostriedky hypotéka na bývanie refinančná 2017-11-23 hypotéka
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na bývanie refinančná 2017-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-10-19
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-10-19
rekreačná chata darovacia zmluva 2016-10-19
ostatné plochy kúpna zmluva 2016-10-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04 11759 €
peňažné prostriedky predaj nehnuteľnosti 2016-10-24 predaj bytu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na bývanie 2016-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-08-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
ČOV kúpna zmluva 2011-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04
zariadenie bytu kúpa 2024-06-25
ostatné hnuteľné veci kúpa 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-08-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
ČOV kúpna zmluva 2011-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2014-07-04
peniaze predaj bytu, pracovná činnosť 2014-12-31
zariadenie bytu 2014 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-11-04
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-11-04
byt kúpna zmluva 2011-08-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
ČOV kúpna zmluva 2011-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo AUDI A1 Sportback 8X/SCBZAF1/. kúpna zmluva 2013-09-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-11-04
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-11-04
byt kúpna zmluva 2011-08-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
ČOV kúpna zmluva 2011-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-11-04
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-11-04
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-11-04
zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-11-04
byt kúpna zmluva 2011-08-30
zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
zastvané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011-08-30
ČOV kúpna zmluva 2011-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2008-02-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.