JUDr. Eva Satinová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.10.2016 32.740
zastavané plochy a nádvorie drovacia zmluva 19.10.2016 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 19.10.2016 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 26.10.2016 52.938
rodinný dom výstavba 15.12.2017 130.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2014 11.759 -
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Flexihypotéka refinančná 23.11.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.10.2016 0 32.740
ostatné plochy darovacia zmluva 19.10.2016 0 12.495
rekreačná chata darovacia zmluva 19.10.2016 0 102.312
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 26.10.2016 52.938 0
rodinný dom výstavba 15.12.2017 130.000 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2017 11.759 -
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Flexihypotéka refinančná 23.11.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.10.2016
ostatné plochy darovacia zmluva 19.10.2016
rekreačná chata darovacia zmluva 19.10.2016
ostatné plochy kúpna zmluva 26.10.2016
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 26.10.2016
rozostavaný rodinný dom výstavba 15.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2014 11759 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka na bývanie refinančná 23.11.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.10.2016
ostatné plochy darovacia zmluva 19.10.2016
rekreačná chata darovacia zmluva 19.10.2016
ostatné plochy kúpna zmluva 26.10.2016
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 26.10.2016
rozostavaný rodinný dom výstavba 15.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2014 11759 €
peňažné prostriedky hypotéka na bývanie refinančná 23.11.2017 hypotéka
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka na bývanie refinančná 23.11.2017
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 77,86 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.10.2016
ostatné plochy darovacia zmluva 19.10.2016
rekreačná chata darovacia zmluva 19.10.2016
ostatné plochy kúpna zmluva 26.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2014 11759 €
peňažné prostriedky predaj nehnuteľnosti 24.10.2016 predaj bytu
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka na bývanie 06.10.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.08.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.08.2011
ČOV kúpna zmluva 30.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2014
zariadenie bytu kúpa 19.01.2022
ostatné hnuteľné veci kúpa 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 30.08.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.08.2011
ČOV kúpna zmluva 30.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 04.07.2014
peniaze predaj bytu, pracovná činnosť 31.12.2014
zariadenie bytu 2014 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 04.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.11.2005
byt kúpna zmluva 30.08.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.08.2011
ČOV kúpna zmluva 30.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo AUDI A1 Sportback 8X/SCBZAF1/. kúpna zmluva 13.09.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.